System Administrator

UrbanismTown planning

Planul Urbanistic General al municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 117 din 17.05.2010

HCLParte desenată   Parte scrisă   Studiu istoric   Memoriu general

Actualizare PUG 2010 - in curs de avizare

Zonarea terenurilor intravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 114/2015)

Zonarea terenurilor extravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 183/2009)

 
DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN CURS DE ELABORARE

     PUZ construire locuințe semicolective - Pop Gheorghe, str. Crângului (30.09.2021)
       - anunt intentie elaborare PUZ

     PUZ schimbare din ISP2 în funcțiuni mixte - City Plaza Imobiliare SRL, Al. Movileștilor (30.09.2021)
       - anunt intentie elaborare PUZ

     PUZ parcelare și construire locuințe - str. Mihai Eminescu (09.06.2021)
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare
       - memoriu de elaborare
       - plan de încadrare în zonă
       - reglementări urbanistice

    PUZ introducere teren particular în intravilan - Jozsa Ferenc
       - anunt intentie elaborare PUZ

     PUZ construire ansamblu rezidențial de locuințe - Vancea Nicolae
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt intentie elaborare PUZ - etapa a II-a

   PUZ construire imobil cu funcŧiuni mixte - SC YMY Trans SRL, bd. Mihai Viteazu, FN
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - Turcas Gligor;

   PUZ Cemacon Tunari
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare

   PUZ realizare accese la proprietăți în PUZ Parc Industrial Zalău Vest - Primăria Municipiului Zalău
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare

   PUZ reglementare zonă de instituții și servicii de interes public - Municipiul Zalău, Parcela Repaus
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare
       - raportul informării publicului


 
 DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

     PUZ construire imobil cu funcțiuni mixte - Ansamblul BVA Design SRL - str. Tipografilor (HCL nr. 276 din 2021)
       - regulament local de urbanism
       - reglementări urbanistice

     PUZ construire spălătorie și atelier auto - Boda Francisc și Boda Miklos, bd. Mihai Viteazu (HCL nr. 275 din 2021)
       - regulament local de urbanism
       - reglementări urbanistice

   PUZ modificare PUZ Dealul Morii - (HCL nr. 167 din 2020)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ modificare rețele stradale PUZ Ferma Pomicolă Meseșul - (HCL nr. 33 din 2019)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire spălătorie auto, str. Corneliu Coposu - Filip Monica (HCL nr. 383 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ schimbarea funcțiunii unității teritoriale de referință din TE1 in LFCM2, str. Cerbului - Florea Rozalia, Florea Adrian Horea, Florea Florin Mircea (HCL nr. 35 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire retail park, bd Mihai Viteazu - Rominserv Valves IAIFO SRL (HCL nr. 379 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire parc industrial - Welthaus SRL (HCL nr. 110 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire hală metalică, zona gara CFR - Negrean Vasile Mircea, Negrean Loredana (HCL nr. 214 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire locuințe colective, str. Corneliu Coposu - SC Radu Construct SRL, (HCL nr. 34 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ amenajare parcare publică, reabilitare, modernizare și extindere - Spitalul Județean de Urgență Zalău (HCL nr.
     416 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUD construire hală de panificație în municipiul Zalău, str. Războieni - Șoseaua Ocolitoare, , (HCL nr. 34 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD schimbare destinație din casă în spațiu comercial, str. Corneliu Coposu - Hășmășan Augustin, Hășmășan Dana Adina, (HCL nr. 6 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD construire hală adăpost utilaje agricole - Gârbe Valeria, (HCL nr. 117 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD construire locuință semicolectivă, str. Pădurii - BVA Design SRL, (HCL nr. 77 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD construire locuințe semicolective, str. M Eminescu - Huluban Florin, Huluban Lăcrimioara, (HCL nr. 75 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUZ zonă de locuit - Grădina Dochiei (HCL nr. 359 din 2009)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUD construire locuință cu trei apartamente - Ciascai Radu, Ciascai Alina, (HCL nr. 169 din 2015)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD ansamblu locuințe înșiruite, PUZ Dealul Morii - Damșa Samoilă, Gorcea Marcela (HCL nr. 307 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD ansamblu locuințe familiale, str. Morii - SC Gloden Frog SRL (HCL nr. 114 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD modernizare Piața Astralis - Municipiul Zalău (HCL nr. 191 din 2016)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD construire bloc de locuințe, str. C. Coposu - SC Sălzal Construct SRL (HCL nr. 213 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD amenajarea unei baze sportive, bd. M Viteazu - SC Sport Plus SRL (HCL nr. 149 din 2010)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUD construire atelier prelucrări mecanice, str. Morii - SC Timorex Impex SRL (HCL nr. 308 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

   PUZ modificare soluție la casă familială, str. Szilszai Janos - SC Activ Invest SRL (HCL nr. 76 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. C. Coposu - SC Andrei As SRL, Morar Vasile ( HCL nr. 56 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. M. Eminescu - Băgărean Călin, Băgărean Monica (HCL nr. 111 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ zonă rezidențială Ferma SCCP-Parcela Emezo - SC Baioni SRL & asociații (HCL nr. 84 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ reconsiderare condiții de punere în siguranță din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în PUZ
     Parcelare teren de 8.084 mp - construire locuințe individuale, str. Petru Rareș (HCL nr. 116 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire magazin Dedeman, bd. M Viteazu/str. Fabricii - SC Dedeman SRL (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ pentru extinderea cimitirului municipal Zalău (HCL nr. 188 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ extindere intravilan zona Inspectoratului de Jandarmii - actualizare (HCL nr. 109 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Zona de locuințe L6, str. Stefan cel Mare/str. Petru Rares - Chiș Liviu, Chiș Mariana (HCL nr. 226 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Servicii de interes general - strada Maciesilor (HCL nr. 304 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ construire ansamblu terenuri de sport Zalău (HCL nr. 115 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Zona Rezidențială Mogyoros, str. C D Gherea (HCL nr. 249 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Strada 22 Decembrie și continuare Strada Ion Ghica (HCL nr. 205 din 2011)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ în vederea schimbării UTR din SV3 în LFCM2 - Opriș Andrei (HCL nr. 279 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Prelungire strada Fabricii (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Merilor - refacere parțială (HCL nr. 57 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

   PUZ Zona Centrală a Municipiului Zalău (HCL nr. 108 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

Close Search Window