administrator

Investiții și achiziții publice

Strategia anuală de achiziții publice pe anul:  2017;       

Programul anual al investitiilor publice pe anul:  

2024;   2023;   2022202120202019;  2018;  2017;  2016;

Programul anual al achizițiilor publice

 

Centralizator contracte pe achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 euro, cu evidențierea execuției contractelor, actualizate trimestrial, conform HG nr. 583/2016 privind strategia națională anticorupție

 

Contracte de furnizare, încheiate și în derulare

 

Contracte de lucrări, încheiate și în derulare

 

Contracte de servicii, încheiate și în derulare

Close Search Window