System Administrator

CarierăCareers

Data afișării: 05.05.2022

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.(7 iunie 2022)

 

Data afișării: 05.05.2022

Concurs pentru ocuparea unui post vacant - funcţie contractuală de conducere de director al clubului sportiv ”Sport Club Municipal Zalău”.(31 mai 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare

 

Data afișării: 11.03.2022

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei patrimoniu, Serviciul Administrare Cinematograf Scala: referent casier, grad IA -1 post; îngrijitor - 2 posturi (04 aprilie 2022)
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 07.03.2022

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul de monitorizare servicii comunitare de utilităti publice (12 aprilie 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 04.03.2022

Concurs de promovare în funcţiile publice vacante de conducere de director executiv şi director executiv adjunct la Poliţia Locală Zalău - instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău (07 aprilie 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 02.03.2022

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei administrație publică - Serviciul centru de relații cu publicul, informații publice (21 martie 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate sproba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 02.03.2022

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei administrație publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (23 martie 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 01.03.2022

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier juridic din cadrul Direcţiei patrimoniu - Serviciul patrimoniu public și privat al municipilui Zalău (05 aprilie 2022)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window