System Administrator

Transparența decizională

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2021;   2020;   2019;   2018;   2017;   2016;   2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;   2007;

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport în regim de taxi

27.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău, aprobate prin HCL nr. 230 /29 august 2019

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 28.06.2022 - 18.07.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu terenuri sportive

20.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zona pentru construire ansamblu terenuri sportive" str. Oborului nr. 32, beneficiari Tudorache George-Cristian şi soţia Tudorache lulia-Mihaela, Carp Sergiu-Constantin şi soţia Carp Diana-Andreea
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 20.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 21.06.2022 - 11.07.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu în vederea reglementării retrageriilor laterale de pe strada Pârâului

07.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu în vederea reglementarilor laterale'' , str Pârâului nr.47B, inițiată și finanțată de beneficiarii Popa Cornel Daniel și Popa Dana
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.06.2022 - 29.06.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

03.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonff' zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.05.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.05.2022 - 24.05.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

05.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective" str. Crângului nr. 11, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.04.2022 - 26.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, strada Sărmaș

01.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Sărmaş nr. 41C, beneficiar Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 01.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.04.2022 - 22.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027

21.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027
   PMUD 2021-2027

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.03.2022 - 15.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica ciurte - șef servciiu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email: primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale

04.03.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 5,1 %
Anexe

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.03.2022 - 25.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Chiș - director adj. Direcția economică.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente

03.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Nouă nr. 1A, beneficiari Tuşer Dorina şi Tuşer Vasile
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.03.2022 - 24.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială, construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Morii nr. 3-9, beneficiari SC Golden Frog SRL şi SC Kafinn Advice SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu rezidențial

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 76-78, beneficiar SC Zalimobrar SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate - locuințe pentru tineri destinate închirierii

23.02.2022
Proiect de hotărâre privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.02.2022 - 16.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Alexandru Pura - director Direcția Patrimoniu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Alexandru Pura. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire locuințe colective mici

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe colective mici", str. Merilor FN, beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire imobile cu funcțiuni mixte

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism"Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în ISP2A" pentru terenul în suprafaţă totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 98D, înscris în CF nr. 71537 Zalău, nr. cad. 71537, beneficiar SC Hudin Anda SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Noul regulament al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament şi a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Zalău

Regulament     Caiet de sarcini

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire imobile cu funcțiuni mixte

18.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zonă cu funcţiuni mixte, construire imobile cu funcţiuni mixte, realizare acces şi operaţiuni notariale" Aleea Movileştilor nr. 5A şi 7, beneficiari: City Piaza Imobiliare SRL şi Crişan Rezidenţiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.01.2022 - 09.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire hipermarket

22.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire hipermarket şi construcţii anexe (container prefabricat fast food "Imbiss*', adăpost cărucioare, terasă acoperită clienţi, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu), amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spaţii verzi, drumuri, trotuare), accese rutiere şi pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de şantier, branşamente, racorduri, deviere la utilităţi şi reţele instalaţii, amplasare elemente publicitare (pilon, totem, panouri b2b, bariere acces auto" str. Gheorghe DojaDoja-Corneliu Coposu-Ana Ipătescu beneficiar: G.L.P. Project SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.12.2021 - 13.01.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal reglementare zonă mixtă propusă prin PUG 2010

16.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea reglementării zonei mixte propuse prin PUG 2010”, str. Sfânta Vineri nr. 6F, beneficiar Rastău Valentin
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.12.2021 - 06.01.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Stabilirea unor măsuri de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport

03.12.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.12.2021 - 24.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Alexandru Pura - director Direcția Patrimoniu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Alexandru Pura. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal Parc Industrial Zalău Vest

02.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru realizare accese la proprietăţi, reglementarea reţelelor stradale raportate la situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor zonei la PUZ Parc Industrial Zalău Vest"
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.12.2021 - 23.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea regulamentului privind organizarea și funcționarea transportului în regim de taxi

19.11.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.11.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.11.2021 - 10.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan

26.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan, reglementare și urbanizare zonă", str. Iancu de Hunedoara, beneficiari Jozsa Ferenc și Jozsa Katinka
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.10.2021 - 16.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru anul 2022

26.10.2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Zalău pentru anul 2022

anexa 1;    anexa 2;    anexa 3;    anexa 4;    anexa 5;    anexa 6;    anexa 7;

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.10.2021.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.10.2021 - 16.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Claudiu Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare și construire locuințe

11.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare și construire locuințe", str. Mihai Eminescu, beneficiari Băgărean Călin și Băgărean Monica
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 11.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.10.2021 - 01.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuințe semicolective

08.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuințe semicolective", str. Eugen Ionescu nr. 25, beneficiar SC Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 11.10.2021 - 29.10.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2024 - 2030

28.07.2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2024 - 2030
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 28.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.07.2021 - 18.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ramona Butcovan - șef.serviciu Managementul Proiectelor
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia: șef serviciu Ramona Butcovan. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte

28.07.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale’*, str. Tipografilor nr. 5, beneficiar Ansamblul BVA Design SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 28.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.07.2021 - 18.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie și atelier auto

15.07.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie și atelier auto", bd. Mihai Viteazul nr. 100A-3, beneficiari Boda Francisc și Boda Miklos
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.07.2021 - 05.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Close Search Window