System Administrator

Publicitate - Anunțuri achiziții directe

27.10.2023

Anunț publicitar, privind achiziția directă a serviciilor de închiriere a unor instalații de iluminat ornamental festiv, inclusiv montarea si demontarea acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2023-2024

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini

 

28.09.2023

Servicii de întocmire a  unor documentaţii cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a 11 străzi din parcela Nagy Mal cuprinse între strada Fabricii și strada Măceșilor, proprietate publică \Municipiului Zalău
    - anunt
    - formulare
    - propunere de contract

 

04.09.2023

Servicii de întocmire a  unor documentaţii cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a construcţiilor aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii pentru bl P+6 şi P+10 în cartier Dumbrava Nord” proprietatea privată a Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău
    - anunt
    - formulare
    - propunere de contract

 

30.08.2023

Achiziție dotări aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5". Achiziția se va realiza pe loturi: produse IT și mobilier-articole conexe
    - anunt
    - caiet de sarcini - IT
    - caiet de sarcini - mobilier
    - formulare
    - propunere de contract

 

15.03.2023

Anunț publicitar privind atribuirea Contractului de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT, pentru implementarea soluţiei propuse în expertiza tehnicǎ, pentru lucrarea de acoperire a Vǎii Zalǎului, din zona obiectivului de investiţii „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalǎu
    - Documentatii de atribuire
    - Expertiza tehnica

Close Search Window