administrator

Furt/pierdere act de identitate

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere - original + copie
- certificat de căsătorie - original + copie
- act de spațiu – original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar)
- sentință de divorț rămasă definitivă – original + copie (unde este cazul)
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani - original + copie xerox
- adeverință de înregistrare a reclamației de furt, înregistrată la poliția unde a fost depusă reclamația -  original şi copie
- alt document cu fotografie (permis de conducere, carte de alegător, pașaport) - original şi copie
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC BANK
  • online
Close Search Window