administrator

Expirarea/preschimbarea actului de identitate

- cerer tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere – original + copie
- certificat de căsătorie - original + copie
- hotărâre de divorț rămasă definitivă - original + copie (unde este cazul)
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- act de spațiu - original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar)
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate
- act de identitate- original + copie

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window