administrator

Dobândire cetățenie

- cerere tip stabilire domiciliu în România (anexa 15) (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- adeverință de dobândire a cetățeniei române - 2 copii
- certificat de naștere românesc - copie
- certificat de căsătorie românesc - copie
- sentință de divorț - copie (dacă este cazul)
- certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani - original + copie
- act spațiu - copie
- act de identitate și pașaport emis de autoritățile străine - copie
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate

ATENTIE ! Toate copiile se vor prezenta împreună cu originalul pentru confruntare.

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window