administrator

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

- cerere tip stabilire domiciliu în România (anexa 15) (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- copie pașaport românesc cu pag. 1-3 sau adeverință de cetățenie - original +copie
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie
- copie sentință de divorț (dacă este cazul)
- certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani - original + copie
- copie act spațiu
- copie act de identitate și/sau pașaport emis de autoritățile străine
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate

ATENTIE ! Toate copiile se vor prezenta împreună cu originalul pentru confruntare.

 

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window