administrator

Formulare

ATENȚIE !

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (timp mediu de completare 3 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
  • Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului (timp mediu de completare 2 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
  • Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului,prin mandatar (timp mediu de completare 2 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România (timp mediu de completare 3 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România (timp mediu de completare 3 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evide nță a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
  • Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (timp mediu de completare 3 minute). Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 22 din H.G. nr. 295/2021
Close Search Window