administrator

- eliberarea titlului de proprietatetitle of ownership

Inregistrarea in Registrul Agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente anexate la "declaratia pt. completarea Registrului agricol (formular tip)" facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau in lipsa acestuia a unui membru major al gospodariei.

Exemple de documente: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor, act de partaj, sentinta civila, etc.

Pentru notarea de constructii se mai anexeaza : autorizare de constructie, proces verbal de terminare lucrari, certificat de nomenclatura stradala

Este necesara completarea declaratiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren:
formular tip persoane fizice
formular tip persoane juridice

Close Search Window