administrator

- adeverință pentru somaj, bursa, rechizite și alocații

(adevereste daca solicitantul figureaza sau nu cu terenuri agricole in Registrul Agricol)

 - cerere tip - (formularul model - "Cerere pentru eliberarea adeverintelor pentru. somaj, bursa, rechizite, alocatii", completata in conformitate cu precizariile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si cu precizarea scopului solicitarii actului)

Close Search Window