administrator

- eliberarea adeverinței cu categoriile de folosință în vederea întabularii în cartea funciarăusage cases certificate for land fund service registration

cerere tip - (formularul model - Cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei in vederea intabularii)

- plan de amplasament si de delimitare a imobilului

- copie extras Carte funciara si un alt act notarial (contract de vanzare - cumparare, contract de donatie, contract de mostenitor, sentinta civila, etc.) care atesta proprietatea

- taxa de timbru de 2 lei, platita la Serviciul de impozite si taxe locale

Nota: terenul pentru care se solicita adeverinta trebuie sa fie inregistrat in Registrul Agricol

Close Search Window