administrator

- eliberarea adeverinței pentru act de identitatecertificate for ID card issuing

cere tip - (formularul model - Cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei pentru actul de identitate")

- taxa de timbru de 2 lei, platita la Serviciul de impozite si taxe locale

Nota: solicitantul sa fie inscris in Registrul Agricol cu o locuinta proprietate personala (se adreseaza peroanelor care locuiesc la casa si detin teren agricol si/sau animale)

Close Search Window