administrator

- recepția la terminarea lucrăriloracceptance upon completion of work

- cerere tip privind încheierea execuției lucrărilor

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- extras de carte funciară actualizat la zi, în original

- declarația tip privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

- copie după autorizația de construire

- certificat de performanță energetică

- dovada plății la Inspectoratul de Stat în Construcții a cotelor: 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate (conform Legii 50/1991) și 0,5 % din valoarea lucrărilor pentru realizarea construcțiilor (conform Legii 10/1995)

   Nota: la persoanele juridice se mai adaugă NOTA CONTABILĂ (semnată și ștampilată), privind valoarea lucrărilor de construire.

Close Search Window