administrator

- prelungirea certificatului de urbanismextending the town planning certificate

Prelungirea valabilității certificatului de urbanism se poate realiza numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care în mod obligatoriu se emite un nou certificat de urbanism.

- pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (formularul-model F.7 ”CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism”) însoțită de certificatul de urbanism emis, în original

- odată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acestuia (30% din valoarea taxei de emitere Certificat de Urbanism, inițială) și taxă formular cerere-tip de prelungire C.U. (2 lei)

Close Search Window