administrator

- emiterea certificatului de urbanism în vederea vânzăriitown planning certificate for legal operations

- cererea-tip (formularul-model F.1 “CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia;

- extras de carte funciară, actualizat la zi, eliberat la cerere, de OCPI;

- extras de plan cadastral de pe Ortofotoplan, actualizat la zi, eliberat la cerere, de OCPI;

- plan de încadare în zonă conform PUG/PUZ, eliberat de Biroul Cadastru din cadrul  Primăriei Municipiului Zalău sau de pe site-ul Primăriei - Informații publice/ Urbanism/ PUG/Parte desenată / documentații de urbanism aprobate, PUZ;

- dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în funcție de suprafața terenului) și a cererii tip (2 lei), în copie.

 

Toate actele mai sus menționate se vor depune în două exemplare, în două dosare separate.

Close Search Window