administrator

Date de contactContact

Adresa instituţiei: Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, judeţul Sălaj, cod postal 450016
Telefon: 0260/610550
Fax: 0260/661869
e-mail: primaria@zalausj.ro
pagina de internet: www.zalausj.ro
Persoana desemnată în relaţia cu mass-media: Diana Breban, tel.0260/610550 int.294, brebandiana@zalausj.ro

Programul de funcţionare al instituţiei:
   - luni-joi între orele 7.30 - 16.00
   - vineri între orele 7.30 - 13.30

Programul de lucru în relația cu publicul

Serviciul Centrul de relații cu publicul, informații publice:
   - luni între orele 8.00 - 17.00
   - marti, miercuri, joii între orele 8.00 - 16.00
   - vineri între orele 8.00 - 13.30

Direcția Economică - Serviciul impuneri, încasări, control persoane fizice:
   - luni, marti, miercuri, joii între orele 8.00 - 16.00
   - vineri între orele 8.00 - 13.30

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Zalău - Serviciul Stare Civilă și Compartimentul evidență persoane:
   - luni, marti, miercuri, joii între orele 8.00 - 16.00
   - vineri între orele 8.00 - 13.30

Compartimentul Centrul național de informare și promovare turistică Zalău:
   - luni - duminica inclusiv între orele 9.00 - 17.00

Programul de audiențe al conducerii Primăriei Municipiului Zalău

Programul de audiențe al directorilor din Primăria Municipiului Zalău

Comunicare pentru acte de identitate - conform Legii 9 / 2023
e-mail: actidentitate@zalausj.ro *
* „În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2), din Legea nr. 9/2023, aceasta este adresa de e-mail la care se poate transmite copia actului de identitate, în format electronic.
Vă rugăm, să precizați / justificați motivul pentru care ați transmis copia actului de identitate în format electronic (de exemplu: act doveditor / înscris anexat unei cereri / solicitări etc.).”
Formular contact

Nume *

Prenume *

Email *

Telefon *

Adresa *

Mesajul Tau *

 

 

Datele d-voastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe care doriți să o transmiteți prin Formularul de contact să fie soluționată.
Exercitarea drepturilor pe care le aveți potrivit dispozițiilor Reg. (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date o puteți face printr-o cerere-declaratie privind consimțământul persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul Primăriei municipiului Zalău ori prin mijloace de transmitere la distanță.
Completarea efectivă a Formularului de contact și transmiterea lui, reprezintă acordul d-voastră de prelucrare a datelor cu caracter personal prin această formă de comunicare.
În cazul în care nu doriți să completați toate datele personale, vă rugăm să utilizați canale alternative de comunicare cu primăria.

Close Search Window