administrator

- prelungirea autorizației de construireextending building authorization

În cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit prin autorizația de construire, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.

- cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire (formularul-model F.12 ”CERERE pentru prelungirea valabilității autorizaţiei de construire/desfiinţare”)

- autorizația de construire/desființare în original

- extras de Carte Funciară, actualizat la zi, în cazul schimbării investitorului/beneficiarului

Close Search Window