System Administrator

Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău se află în transparență decizională. 23 martie, termen de depunere a eventualelor propuneri

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău și a Regulamentului Local de Urbansim aferent acestuia se află în transparență decizională, iar eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula până în data de 23 martie 2023.

Planul Urbanistic General are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 02.03.2023.

     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:

   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7:30-16:00 și vineri: 7:30-13:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, potrivit documentaţiei de urbanism: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.03.2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Close Search Window