System Administrator

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale

Primăria municipiului Zalău, prin reprezentantul Protecției Civile și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj, atrage atenția, în această perioadă, asupra respectării mai multor măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

   a) condiţii meteorologice fără vânt;

   b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

   c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

   d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

   e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

   f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

   g) supravegherea permanentă a arderii;

   h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

   i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Emiterea permisului de lucrul cu focul se face prin grija primarului de către persoana desemnată în acest sens după obținerea avizului din partea Agenției de Mediu.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

  • să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
  • să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale
  • să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
  • să anunţe imediat, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

- se interzice realizarea arderilor de vegetaţie uscată, resturi vegetale sau mirişti în următoarele situaţii: în perioadele de secetă prelungită, condiţii meteorologice de vânt, la lăsarea serii şi în timpul nopţii;

- arderea miriştilor se face cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor:

   a) condiţii meteorologice fără vânt;

   b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

   c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

   d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

   e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

   f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

   g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor:

Conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, art. 1, alin. 3, lit. r) „Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, art. 1, alin. 3, lit. s) „Amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi” se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Close Search Window