System Administrator

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL ZALĂU titular al proiectului: CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ – MUNICIPIUL ZALĂU, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ – MUNICIPIUL ZALĂU, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. Spicului, nr. 5.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0900 – 1400, vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Close Search Window