- facilități fiscale acordate prin HCL nr. 255 din 29.08.2019 privind aplicarea prevederilor art.32 din O.G. nr.06/05.08.2019 pentru instituirea unor facilitati fiscale

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr. 376 din 24.08.2017 privind gestionarea taxei speciale de salubrizare
pentru activitatea de deratizare și dezinsecție

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr. 241 din 24.08.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimus pentru
"stimularea investitiilor și crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Zalău"

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr. 69 din 30.03.2017

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr.36 din 07.03.2016

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr.90 din 23.03.2016

       - facilități fiscale acordate prin HCL nr.332 din 22.12.2016

       - facilități fiscale acordate prin Legea 227 din 08.09. 2015