Regulament de organizare și funcționare
     Organigrama
     Lista instituțiilor care funcționează în subordinea Consiliului Local
     Servicii subordonate direct primarului

     Direcția Administrație Publică
     Direcția Economică
     Direcța Urbanism
     Direcția Tehnică
     Direcția Patrimoniu
     Direcția Resurse Umane, Unități de Învățământ, CFG
     Direcția Corp Control
     Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor


© Primaria Municipiului Zalau