Proiecte, programe și strategii


    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2016 - 2023
    Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Zalău
    Planul de Actiune pentru energia durabilă 2014-2020 al Municipiului Zalău

 

   Programul Operațional Regional 2014 - 2020


   Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

Operațiunea B - Clădiri publice

Operațiunea C - Iluminat public
   Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Prioritate de investiții 4.4 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Prioritate de investiții 4.e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

   Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

 

   Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces silvică

 

   Programul Operațional Regional 2007 - 2013


   Axa 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane
DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

   Axa 3 Domeniu Major de Interventie 3.2.Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale


   Axa 3 Domeniul Major de Interventie 3.4.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua


   Axa 5 Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

 

   Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA)

 

   Administrația Fondului de Mediu

 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de UE
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
 

© Primaria Municipiului Zalau