Liber acces la informația publică


    Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public din Primăria Zalău: Vlaicu Danusia, consilier juridic în  
    cadrul Directiei Administratie Publica Locală - Dispoziția nr.1458/06.09.2018  Raportul de evaluare al implementarii Legii nr.544/2001, în anul:
    


  Lista privind contravențiile ce intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 și care sunt în competența constatării de către
  autoritățile locale/Poliția Locală

  Documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului precum si Legislatia care 
  reglementeaza drepturile cetateanului in relatia cu administratia, pot fi vizualizate si din sectiunea:Primaria Zalau - pagina 
  principala.

  Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice

  Legea nr. 544 din din 23 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  Ordonanța de urgență nr 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ

© Primăria Municipiului Zalău