Economia orașului

      Orașul Zalău a fost un important centru economic din aceasta parte a tării din cele mai vechi timpuri. O cronică din sec. al XVII-lea menționează pentru prima dată ocupațiile locuitorilor orașului: curelari, olari, rotari, pantofari, măcelari, croitori, fierari, dulgheri, pălărieri și, nu în ultimul rând, armurieri. După anexarea Transilvaniei de către Imperiului Habsburgic, orașul cunoaște o decădere economică pe fundalul unei infuzii a produselor de proveniență apuseană, în detrimentul celor autohtone.

      Procesul de industrializare și-a facut simțită prezența de la începutul secolului XX. Atunci începe exploatarea carierei de piatră roșie de pe Meseș, se înființează două mori care folosesc forța aburului, fabrica de cărămidă, a cărei dezvoltare era facilitată de existența lutului de bună calitate din apropierea orașului, precum și altele. Tot la începutul sec. XX are loc introducerea curentului electric în Zalău.

      După anul 1918 se înregistrează o evoluție economică ascendentă, ajungând în perioada socialistă să aibă o gamă largă de ramuri industriale, industrii ce se mențin și în perioada actuală, cum sunt: industria metalurgică și a constructiilor de mașini, industria de prelucrare a lemnului, industria prelucrării cauciucului, industria alimentară, industria textilă, etc. După al doilea război mondial, naționalizarea a dus la dispariția proprietății private, orașul Zalău fiind supus unui proces de industrializare forțată.

      După anul 1989, în peisajul economic al municipiului Zalău, și-au făcut apariția o multitudine de activități din sectorul terțiar, cu capital privat, fapt care indică o evoluție economică sănătoasă, bazată pe cerere si ofertă. Activitatea economică de bază a Municipiului Zalău este industria, cu pondere mai mare industria prelucrătoare:
      - industria metalurgică (Silcotub SA)
      - prelucrarea cauciucului (Michelin România SA)
      - prelucrarea lemnului (Bellinea SRL)
      - fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (Rominserv Valves Iaifo SRL, Rom Dinarom SRL)
      - fabricarea fibrelor din sticlă (West Co Impex SRL)
      - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (Uniconf SA)
      - fabricarea produselor metalice (Fraven SRL; Electro Grup SRL)
      - lucrări de instalații electrice (Ianus SRL )
      - recuperarea materialelor reciclabile (Remat Sălaj SA)
      - lucrări de construcții (Drum Inserv SRL)      
              

© Primăria Municipiului Zalau