Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget, Finanțe:
 •  Fazakas Nicolae
 •  Ciobanu Anda Maria
 •  Gavriluț Amalia Ioana
 •  Haller Otto
 •  Pașca Cantemir
     Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al municipiului Zalău, turism
 •  Balajel Teodor - președinte
 •  Lakatos Alexandru - secretar
 •  Bercean Dan Vasile
 •  Popan Adrian Alexandru
 •  Labo Ioan Dorel
    Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă, protecție socială și sport:
 •  Tuduce Ioana Maria - președinte
 •  Bogdan Zsolt Miklos - secretar
 •  Groza-Bîja Silvestru Mircea
 •  Iancu-Sălăjanu Dinu
 •  Bancea Gheorghe
     Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ordine publică:
 •  Turc Mariana Carmen - președinte
 •  Gurzău Mariana Lenuța- secretar
 •  Crișan Mariana Dana
     Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină și relații cu cetățenii:
 •  Dragoș Raul Bogdan
 •  Cherecheș Dan Nicu
 •  Taloș Gheorghe

© Primaria Municipiului Zalau