Anunțurile posturilor scoase la concurs

Data afișării: 10.06.2020

Examen de promovare în grad profesional pentru persoanele încadrate în funcții contractuale din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău (24 iunie 2020)
   Bibliografie, formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

Data afișării: 11.05.2020

Concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției patrimoniu - Biroul asociații de proprietari (27 mai 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie

Data afișării: 30.04.2020

Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii din Aparatul de specialitate al Primarului (02 iunie 2020)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 30.04.2020

Concurs de proiecte de management pentru Casa Municipală de Cultură Zalău
   Bibliografie, caiet de obiective, regulament, declaratii
   Anunt anulare concurs

Data afișării: 15.04.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției publice comunitare de evidenta a persoanelor - Compartiment evidenta persoane (19 mai 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie
   Rezultate selectie dosare
   Anunt amanare concurs

Data afișării: 03.04.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale de administrator din cadrul Serviciului administrativ (05 mai 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 24.03.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de auditor din cadrul Biroului audit (29 aprilie 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 24.03.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice - Serviciul financiar, contabilitate, buget (29 aprilie 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Solutionare contestatie

Data afișării: 10.03.2020

Concurs în vederea ocupării unui post vacant - funcție contractuală - de paznic din cadrul Serviciului administrativ (02 aprilie 2020).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Proces verbal contestatie
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 20.02.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (26 martie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 04.02.2020

Concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției Tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (20 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare

Data afișării: 04.02.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Urbanism - Arhitect Șef - Serviciul inspecția în construcții (10 martie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 17.01.2020

Concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor calificat, normă 1/2, din cadrul Direcției patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (18 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 13.01.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției administrație publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (13 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 10.01.2020

Concurs în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice - Serviciul financiar contabilitate, buget (12 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

 

© Primăria Municipiului Zalău