Acte necesare

Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultur„


  Acte necesare pentru:

  -adeverintei pentru somaj, bursa, rechizite si alocatii
  -eliberarea adeverintei cu categoriile de folosinta in vederea intabularii in cartea funciara
  -eliberarea adeverintei cu numarul de animale din Registrul agricol
  -eliberarea adeverintei pentru act de identitate
  -eliberarea atestatului de producator
  -eliberarea carnetului de comercializare
  -eliberarea adeverintei cu terenurile in proprietate/folosinta necesara la obtinerea subventiei agricole
  -eliberarea titlului de proprietate
  -declaratie notare terenuri/animale/utilaje/cladiri in Registrul agricol
  -inregistrarea in Registrul agricol a blocurilor fizice pentru APIAServiciul Urbanism și Amenajare Teritorial„


  Documente necesare obtinerii:

  -certificatului de urbanism pentru construire
  -certificatului de urbanism pentru operatiuni notariale
  -prelungirea certificatului de urbanism
  -obtinerii autorizatiei de construire
  -prelungirii autorizatiei de construire
  -receptie la terminarea lucrarilor
  -certificatului de nomenclatura stradalaDirecția Corp Control


  Acte necesare pentru:

  -emiterea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si alte activitati recreative si distractive / avizarea programului de functionare
  -vizarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si alte activitati recreative si distractive / vizarea programului de functionare
  -avizarea executarii de lucrari la retelele tehnico edilitareUnitate Local„ de Monitorizare, Servicii de Utilit„ți Publice


  Acte necesare pentru:

  -eliberarea de certificate de inregistrare pentru vehicule lente, mopede si vehicule care nu se supun inmatriculari
  -modificarea autorizatiei taxi in cazul schimbarii autovehiculului© Primăria Municipiului Zalău