System Administrator

Stimulent educațional pentru copiii din învățământul preșcolar care provin din familii defavorizate

Pentru a veni în sprijinul familiilor vulnerabile de pe raza municipiului Zalău în vederea asigurării accesului la educaţie a copiilor acestora, Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială acordă un stimulent educațional, sub formă de tichet social, în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.    

Beneficiază de stimulent educațional sub formă de tichet social copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care se află în una din următoarele situații:

  • Provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
  • Se află în îngrijirea persoanelor desemnate de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, respectiv 530 lei pe membru de familie.

Tichetele sociale pentru grădiniță sunt condiționate de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare.

Pentru mai multe informații persoanele eligibile se pot adresa Direcției de Asistență Socială-Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială, telefon 0260/661769 interior 108.

Close Search Window