System Administrator

Recensământul General Agricol

Primăria Municipiului Zalău aduce la cunoștința cetățenilor informațiile transmise de Comisia Centrală, în acțiunea de colectare a datelor pentru Recensământul General Agricol.

CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?

Recensământul General Agricol este o acțiune de mare anvergură care va asigura informațiile complexe și datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Legislația europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole și recomandările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) prevăd organizarea și efectuarea de recensărninte generale agricole la intervale de 10 ani.

Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale  se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelulo întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale.

CÂND SE DESFĂȘOARĂ?

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.

CUM SE DESĂȘOARĂ?

Interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza inforrnațiițe solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament inforrnatic portabil.

CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUI GENERAI AGRICOL?

Pregăirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

DE CE ESTE IMPORTANT?

Recensământul General Agricol 2020 va evidenția schimbările intervenite de la Recensamantul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce privește situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aftate sub restricții de mediu, a efectivelor de anirnale și adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultu­ră, măsurile de dezvoltare rurală etc.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând inforrnații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, suma ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Close Search Window