Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Zalau din data de 10 august 2020, orele 9


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ”Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023, Etapa II” și a bugetului aferent.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Realizare spații de garare acoperite pentru autobuze electrice”.

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activități de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul Zalău nr. 42326 din 14.09.2012.

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe cu câte două apartamente” str. Pădurii nr. 26, beneficiar Construct Plus Design SRL

 


© Primăria Municipiului Zalău