DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Director executiv: temporar vacant

 


Serviciul Juridic-Contencios

jr. Loredana Mureșan

muresanloredana@zalausj.ro

Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultură

temporar vacant 

- 

Biroul Administrație Locală, Arhivă

jr. Cristian Dobra

dobracristian@zalausj.ro

Biroul Centrul de Relații cu Publicul, Informații Publice

ec. Mariana Părău

crp@zalausj.ro