DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Director executiv: temporar ocupat - jr. Loredana Mureșan

muresanloredana@zalausj.ro

 


Serviciul Juridic-Contencios

temporar vacant

 

Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultură

jr. Claudia Contraș 

contrasclaudia@zalausj.ro

Biroul Administrație Locală, Arhivă

jr. Cristian Dobra

dobracristian@zalausj.ro

Biroul Centrul de Relații cu Publicul, Informații Publice

ec. Mariana Părău

crp@zalausj.ro