SPECIAL ZALĂU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău - în implementare

Contract de finanțare nr. 295/13.12.2018

Cod SIPOCA SMIS: 126302

Beneficiar: Municipiul Zalău

Obiectivul general/Scopul proiectului:

 • Creșterea capacității Primăriei Municipiului Zalău de a asigura serviciile publice integrate și de calitate, transparente și accesibile pentru cetățeni prin simplificarea procedurilor administrației locale în paralel cu reducerea birocrației și folosind un management instituțional eficient.

Obiective specifice:

 • Asigurarea aplicațiilor interne pentru deservirea fluxurilor de lucru inițiate printr-un portal, pentru minim 10 servicii publice electronice și fluxuri interne de interoperabilitate (front-office si back-office) ca masuri de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni în domeniile cele mai utilizate: urbanism, domeniul public, impozite și taxe locale;
 • Retrodigitalizarea unui număr de cca.40000 dosare aflate în arhiva clasică a primăriei și cu valoare operațională prezentă;
 • Creșterea calității și eficienței managementului strategic al UAT Zalău prin elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului Zalău pentru perioada 2024-2030;
 • îmbunătățirea accesului la informațiile instituției prin implementarea arhivei digitale cu încărcarea rezultatelor retrodigitalizate și a modernizării site-ului www.zalausj.ro pentru a fi responsiv, intuitiv și ușor accesibil.

Rezultate de proiect preconizate:

 • R1 - Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Zalău 2024-2030 elaborată și aprobată de Consiliul Local Zalău
 • R2 - min. 10 noi servicii electronice inițiate prin portal, implementate și funcționale; instrument intern pentru managementul primăriei implementat; aplicatia evidența electronică arhivistică implementată, siteul www.zalausj.ro modernizat și responsiv
 • pentru dispozitive electronice; echipamente IT și licențe achiziționate și implementate, auditarea tehnică a sistemelor implementare realizata
 • R3 - Cca. 40.000 buc dosare retrodigitalizate din arhiva clasică cu valoare operațională în prezent

Data începerii implementării proiectului: 13.12.2018;

Data finalizării implementării proiectului: 12.06.2021;

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.218.371,66 lei

Valoarea nerambursabilă: 3.110.155,11 lei cu TVA, din care:

 • valoarea cofinanțării aigurate de Uniunea Europeană (Fondul Social European) = 2.697.583,53 leicu TVA
 • valoarea cofinanțării naționale (buget de stat) = 412.571,59 lei cu TVA

Sursa de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul Mysmis 126302;

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău