Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.C0430F000011763300058/12.10.2017

Obiectivele contractului:

   Rețeaua drumurilor forestiere existente care vor fi modernizate și a drumurilor forestiere noi care vor fi realizate, cuprinde obiectele de investiție de mai jos:
   - Obiect I: Drum auto forestier Meseș I: L=2.900 m
   - Obiect II: Drum auto forestier Meseș : L=1.970 m
   - Obiect III: Drum auto forestier Meseș I Amenajare  Tr. 1: L=500 m
   - Obiect IV: Drum auto forestier Meseș I Amenajare  Tr. 2: L=500 m
   - Obiect V: Drum auto forestier Aghireș Cațelușa : L=2.800 m (sector drum eligibil)
   - Obiect VI: Drum auto forestier Aghireș Cațelușa : L=400 m (sector drum neeligibil)
   - Obiect VII: Drum auto forestier Valea Zalăului : L=1.600 m
   - Obiect VIII: Drum auto forestier Orlat II : L=550 m (drum nou)
   - Obiect IX: Drum auto forestier Meseș II : L=2.800 m
   - Obiect X: Drum auto forestier Pârâul Orlat : L=1.400 m (drum nou)

   Total lungime drumuri foresiere: 15.420 ml;  

Valoarea totală a investiției: 8.593.965,56 lei, din care:
      - contribuție UE și cofinanțare națională: 6.808.427,37 lei
      - contribuție buget de stat reprezentand TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 1.200.127,98 lei
      - contribuție buget local: 585.410,21 lei
      - valoare totală eligibilă a contractului de finanțare – 6.808.427,37 lei

Durata de implementare a proiectului: 33 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ


Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

© Primăria Municipiului Zalău