Calitate, eficiență și performanță la nivelul UAT Municipiul Zalău (CEP UAT Zalău)

 

Contract de finanțare nr. 81 din 27.03.2018

Cod SIPOCA/MYSMIS2014+ 102/121536

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Îmbunătățirea performanței organizaționale la nivelul UAT Municipiul Zalău prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice, CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Zalău/PMZ și structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliției Locale Zalău și Direcției de Asistență Socială Zalău/DAS).

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Dezvoltarea capacității personalului de a implementa și îmbunătăți un instrument unitar de management al calității și performanței cu scop de creștere a eficienței serviciilor oferite de către administrația publică prin instruirea unui număr de 109 angajati de la nivelul Primăria Municipiului Zalău/PMZ și structurilor subordonate Consiliului Local (Poliția Locală Zalău și Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău/DASC) care vor urma programe de formare/instruire în domenii specifice;

2.Asigurarea vizibilitătii și promovarea proiectului și a finanțatorului;

3.Promovarea principiilor orizontale

Valoarea contractului de finanțare: 405.832,54 lei

Data începerii proiectului: 01.04.2018

Durata de implementare a proiectului: 15 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Comunicate de presă: la început de proiect;  la final de proiect

Implementarea unui sistem de evaluare de către cetățeni a serviciilor publice oferite de UAT Zalău

 

© Primăria Municipiului Zalău