Liber acces la informația publică  Raportul de evaluare al implementarii Legii nr.544/2001, în anul:
    


  Lista privind contravențiile ce intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 și care sunt în competența constatării de către
  autoritățile locale/Poliția Locală

  Documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului precum si Legislatia care 
  reglementeaza drepturile cetateanului in relatia cu administratia, pot fi vizualizate si din sectiunea:Primaria Zalau - pagina 
  principala.

  Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice

  Legea nr. 544 din din 2 decembrie 2004 privind liberul acces la informatiile de interes public

  Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001. Legea administratiei publice locale

  Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduita a functionarilor publici

  Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduita a pers.contractual din autoritatile si institutiile publice
© Primăria Municipiului Zalău