INFORMATII DE INTERES PUBLIC


INFORMATII PUBLICE
primaria :: Financiar
:: Ghiduri
:: Achizitii publice
:: Regulamente
:: Urbanism
:: Adunari publice autorizate
:: Vânzari teren extravilan
:: Linkuri utile

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

TELEFON VERDE: 0800 800779

Purtătorul de cuvânt al primarului Municipiului Zalău se numește:             Crișan Diana, consilier Cabinet Primar.
Contact: tel.0260/610550 int.294
e-mail: crisandiana@zalausj.ro

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public din Primaria Zalau se numeste Contras Claudia, consilier juridic în cadrul Directiei A.P.L., conform dispozitiei nr.343/12.02.2014
Contact: tel.0260/610550 int. 222; e-mail: informatiipublice@zalausj.ro

În conformitate cu dispozitiile legii nr 544/2001 privind accesul la informatii de interes public si H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 precum si în baza Dispozitiei Primarului Municipiului Zalau nr.939 din 22.02.2008, cu privire la documentele de interes public gestionate de Municipiul Zalau, Primaria Municipiului Zalau, conform competentelor si sarcinilor specifice are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

*****************************************************
Formularul pentru solicitare în baza Legii 544/2001 se poate descărca aici. (sectiunea formulare online)

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa(refuz si netrimitere in termen legal) se vor descarca de aici.(sectiunea formulare online)

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 se pot vizualiza aici
(sectiunea Liber acces la informatia publica)

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie se poate
vizualiza aici (sectiunea Liber acces la informatia publica)

*****************************************************
Programul de lucru cu publicul in Primaria Zalau
Programul de functionare al Primariei Municipiului Zalau
Programul de audiente al conducerii Municipiului Zalau
Programul de audiente al directorilor din Primaria Zalau

*****************************************************

Lista bunurilor ce pot fi acordate in compensare in temeiul legii nr.10/2001

*****************************************************

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
- Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2016
- Tabloul cuprinzand valori pentru chirii diverse
- Alte tarife

*****************************************************

Codul etic al functionarului public din cadrul Primariei Municipiului Zalau

****************************************************
CONTRACTE DE DELEGARE A SERVICIILOR PUBLICE:
  - Administrarea domeniului public: contract si acte aditionale Citadin
  - Apa si canalizare: contract, act constitutiv si act aditional Compania de Apa
  - Salubrizare: contract si acte aditionale Ave Salaj Ecoserv SRL
  - Transport public: contractsi acte aditionale Transurbis
  - Deratizare,dezinsectie si desinfectie: contract si acte aditionale SC Coral Impex SRL
  - Iluminat public : contract si anexe

***************************************************
Activitati aflate in administrarea DGADP, conform HCL nr.360 din 21.12.2009

******************************************************
                      INFORMARI DIN OFICIU

Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale

Documentatie privind acordarea "pensiei de ghetou":
Informatii privind dreptul la pensie, emisa de catre Ambasada Republicii Federale Germania
Comunicat de presa emis de catre Ambasada Republicii Federale Germania
Procedura pentru solicitare a pensiei pentru etnicii romi, emisa de catre Ambasada Republicii Federale Germania

Obligatiile si responsabilitatile cetatenilor, institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, privind buna gospodarire, intretinere si infrumusetare a localitatii, pastrarea permanenta a curateniei in Municipiul Zalau, conform HCL nr.170 din 11 iunie 2007

*******************************************************
Informare cu privire la Constituirea unei Asociatii de Proprietari

Lista cu Asociatiile de Proprietari constituite

Informare pentru Asociatii de Proprietari -Reabilitare termica blocuri de locuinte

*******************************************************
Informare
- Reabilitarea arhitectural ambientala a cladirilor

*******************************************************
Tabel cu evidenta structurilor asociative din agricultura
pentru care se emite atestat de producator

Acte necesare obtinerii subventiei de la bugetul de stat

Hotarare privind stabilirea cuantumului anual pt.acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si termice cuvenite veteranilor de razboi

Ordin 37/11.10.2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru  activitatea de furnizare a gazelor naturale

***************************************************
Informatii privind cazurile de frauda, faptele de coruptie si infractiunile de serviciu

Informare privind cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese ce
  privesc functionarii publici si alesii locali autoritatile si institutiile publice

***************************************************
Statutul Municipiului Zalau, cu modificarile ulterioare, conform HCL nr.43 din 07.04.2003.

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2025.


:: Regulament de acordare finantare nerambursabila pentru sport

:: Regulament de acordare finantare nerambursabila pentru cultura, modificat prin HCL 87/2016

Documentele din aceasta sectiune (cu exceptia celor la care se indica alt format) fisiere Microsoft Word si se deschid intr-o fereastra separata. Pentru a deschide fisierul aveti nevoie de Microsoft Word sau de Microsoft Word Viewer, program care se distribuie gratuit AICI