1 1 INFORMATII PUBLICE
1
1 primaria 1

                          INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

 TELEFON VERDE: 0800 800779

Purtatorul de cuvant al primarului Municipiului Zalau se numeste Ghiuruțan Maria Manuela, consilier în cadrul Serviciului de Presă și Comunicare, Educație, Cultură și Sport.
Contact: tel.0260/610550 int. 182, 113; e-mail: mghiurutan@zalausj.ro.

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public din Primăria Zalău se numește Contraș Claudia, consilier juridic în cadrul Direcției A.P.L., conform dispozitiei nr.343/12.02.2014
Contact: tel.0260/610550 int. 222; e-mail: informatiipublice@zalausj.ro

În conformitate cu dispozițiile legii nr 544/2001 privind accesul la informații de interes public și H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 precum și în baza Dispoziției Primarului Municipiului Zalău nr.939 din 22.02.2008, cu privire la documentele de interes public gestionate de Municipiul Zalău, Primăria Municipiului Zalău, conform competențelor și sarcinilor specifice are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

Lista bunurilor ce pot fi acordate in compensare in temeiul legii nr.10/2001

Documentatie privind acordarea "pensiei de ghetou":
Informatii privind dreptul la pensie, emisa de catre Ambasada Republicii Federale Germania
Comunicat de presa emis de catre Ambasada Republicii Federale Germania
Procedura pentru solicitare a pensiei pentru etnicii romi, emisa de catre Ambasada Republicii Federale Germania

Programul de lucru cu publicul in Primaria Zalau
Programul de funcționare al Primariei Municipiului Zalau
Programul de audiente al conducerii Municipiului Zalau
Programul de audiențe al directorilor din Primăria Zalău

Trasee si Program de circulatie SC Transurbis SA-octombrie 2014.

Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale

Tabel cu evidenta structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura

Siguranța publică în municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasate în spații publice

Codul etic al functionarului public din cadrul Primariei Municipiului Zalau

Raport privind activitatea Primariei si Consiliului Local al municipiului Zalau 2011
  Raport de activitate;  Buget de venituri;  Buget de cheltuieli

Raport privind starea socio-economica si de mediu in municipiul Zalau, in anul 2014.  Fisa localitatii
Raport privind starea socio-economica si de mediu in municipiul Zalau, in anul 2013.  Fisa localitatii
Raport privind starea socio-economica si de mediu in municipiul Zalau, in anul 2010.

Contracte de delegare a serviciilor publice:
  - Administrarea domeniului public: contract si acte aditionale Citadin
  - Apa si canalizare: contract, act constitutiv si act aditional Compania de Apa
  - Salubrizare: contract si acte aditionale Ave Salaj Ecoserv SRL
  - Transport public: contract Transurbis

Informare reabilitarea termica a blocurilor de locuinte
Informare reabilitarea arhitectural ambientala a cladirilor

Lista definitiva de priorități privind solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri ANL, precum si Lista definitiva privind solicitanții care nu au acces la aceste locuințe, ca urmare a soluționării contestațiilor, aprobate in HCL nr.168 din 01.07.2010
Criterii de acces si de ierarhizare pentru repartizarea locuintelor ANL
Acte justificative necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor in vederea
  accesului la locuintele ANL

Organigrama și Statul de funcții al aparatului propriu al primarului si serviciului public de interes local, fara personalitate juridica al municipiului Zalau, aprobate prin HCL nr.99 din 11.05.2015

Raport privind evolutia organizatorica si rezultatele obtinute de Serviciul Public Politia Comunitara Zalau

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana
Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Zalau, 2008-2013 aprobata in Hotararea nr.254/15.09.2008

Tarife de utilizare a parcarilor cu plata pentru anul 2010, conform modificarii HCL nr.348 din 21 decembrie 2009

Activitati aflate in administrarea DGADP, conform HCL nr.360 din 21.12.2009

Obligatiile si responsabilitatile cetatenilor, institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, privind buna gospodarire, intretinere si infrumusetare a localitatii, pastrarea permanenta a curateniei in Municipiul Zalau, conform HCL nr.170 din 11 iunie 2007

Lista cu asociațiile de proprietari din Municipiul Zalău la data de 15.02.2009 

Acte necesare obținerii subventiei de la bugetul de stat

Hotarare privind stabilirea cuantumului anual pt.acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si termice cuvenite veteranilor de razboi

Ordin 37/11.10.2007 privind aprobarea standardului de performanță pentru
  activitatea de furnizare a gazelor naturale

Informatii privind cazurile de frauda, faptele de coruptie si infractiunile de serviciu

Informare privind cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese ce
  privesc functionarii publici si alesii locali autoritatile si institutiile publice

Statutul Municipiului Zalău

Modificarea Statutului municipiului Zalău, conform Hotararii nr.43 din 07.04.2003

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-1025

 

1

Documentele din această secțiune (cu exceptia celor la care se indica alt format) fisiere Microsoft Word si se deschid intr-o fereastra separata. Pentru a deschide fisierul aveti nevoie de Microsoft Word sau de Microsoft Word Viewer, program care se distribuie gratuit AICI

1