Vezi toate anunturile
 
Vezi arhiva de anunturi
 

Anunţ de selecţie de oferte culturale

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Zalău aduce la cunoştinţa solicitanţilor - persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală - că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al Primăriei Municipiului Zalău a fost de 70000 lei.

Întrucât, în urma primei sesiuni de selecţie publică de oferte culturale a fost atribuită spre finanţare suma de 15200 lei, a rămas disponibilă suma de 54800 lei.

În acest sens, se organizează a doua Sesiune de Selecţie şi Evaluare a ofertelor culturale pentru data de 02.07.2018, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, cam.4.        

         Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro,  secţiunea - Informații publice - Regulamente.

         Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, în cadrul acestei sesiuni de selecţie este 29.06.2018, ora 1200.

         Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI -a nr. 97 din data de 29.05.2018.

                                                                        

                          PRIMAR,

                                                                           Ionel  Ciunt

 

© Primaria Municipiului Zalau