Vezi toate anunturile
 
Vezi arhiva de anunturi
 

Anunț de selecție de oferte culturale

        În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, aducem la cunoştinţa solicitanţilor - persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală - că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al Primăriei Municipiului Zalău este de 70 000 lei.

        În acest sens se organizează Sesiunea de selecţie şi evaluare a ofertelor culturale pentru data de 12.04.2018 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

        Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

        Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro, secţiunea - Informații publice - Regulamente.

        Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestei sesiuni de selecţie este 10.04.2018, ora 1600.

        Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a, nr 44 din 8.03.2018.

 

Primar,

Ionel  Ciunt

 

© Primaria Municipiului Zalau