Vezi toate anunturile
 
Vezi arhiva de anunturi
 

Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru Sport

În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, vă aducem la cunoştiinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 17.03.2017 a fost aprobat următorul Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru „Sportul pentru toţi” pentru anul competiţional 2017, respectiv 220 000 lei.

     Municipiul Zalău face publică derularea etapei de selecţie de proiecte / programe sportive, drept pentru care, invităm structurile sportive care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună dosarul conţinând documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

     Data şi ora limită de depunere a proiectelor este 24.04.2017, ora 13,00.

     Data şi ora de evaluare şi selecţie a proiectelor este 25-26.04.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei Zalău.

     Formularele conţinute de documentaţie, precum şi Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial, participante la competiţii sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 05.10.2015, se pot obţine de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalau www.zalausj.ro – secţiunea: informaţii publice – regulamente.

 

Primar

Ciunt Ionel

 

© Primaria Municipiului Zalau