Anunțuri online


Licitatie inchiriere spatii pentru comert stradal


Anunt - licitatie pentru inchirierea a zece locatii in scopul desfasurarii activitatii de comert stradal


Anunț de selecţie proiecte şi programe sportive


        „În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, vă aducem la cunoştiinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 15.02.2018 a fost aprobat următorul Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru „ Sportul pentru toţi” pentru anul competiţional 2018, respectiv 68 750  lei.

        Municipiul Zalău face publică derularea etapei de selecţie de proiecte / programe sportive, drept pentru care, invităm structurile sportive care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună dosarul conţinând documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

        Data şi ora limită de depunere a propunerilor de proiecte pentru finanţare este 10.04.2018, ora 16,00;

        Data şi ora de evaluare şi selecţie a proiectelor este 12.04.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei Zalău.

        Formularele conţinute de documentaţie, precum şi Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial, participante la competiţii sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 05.10.2015 şi  nr. 110 din 27.04.2017 se pot obţine de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalau www.zalausj.ro. – secţiunea: informaţii publice – regulamente.

        Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a, nr. 44 din 08.03.2018

 

Primar

Ciunt Ionel


Anunț de selecție de oferte culturale


        În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, aducem la cunoştinţa solicitanţilor - persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală - că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al Primăriei Municipiului Zalău este de 70 000 lei.

        În acest sens se organizează Sesiunea de selecţie şi evaluare a ofertelor culturale pentru data de 12.04.2018 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

        Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

        Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro, secţiunea - Informații publice - Regulamente.

        Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestei sesiuni de selecţie este 10.04.2018, ora 1600.

        Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a, nr 44 din 8.03.2018.

 

Primar,

Ionel  Ciunt


Reluarea procedurilor pentru repartizarea locuintelor sociale


Anunt privind reluarea procedurilor necesare repartizarii locuintelor sociale ce vor deveni disponibile in cursul anului 2018, criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj si lista actelor necesare


Inscriere terenuri agricole si animale in Registrul Agricol


Comunicat - in atentia detinatorilor de imobile si efective de animale, privind inscrierea datelor in Registrul Agricol

Inapoi Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau