Anunțuri online


Decizie de emitere a avizului de mediu


Anunț - decizia de emitere a avizului de mediu de către APM Sălaj pentru modificarea PUZ Dealul Morii


Raport anual contracte de finantare nerambursabila 2019


Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în baza Legii nr. 350/2005 în anul 2019

Forma scurtă a acestui anunț a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 9 din 17 ianuarie 2020, partea a VI-a.


Licitatație vânzare bunuri


Anunt - licitatie pentru vânzarea de bunuri rezultate  în urma unor lucrări de investiții în unități de învățământ


Rezultatul la interviu al candidatului pentru CA al SC Citadin Zalău SRL


Anunt - punctajul obtinut de candidatul pentru Consiliul de Administrație al SC Citadin Zalău SRL


Exercițiu de alarmare publică "Miercurea alarmelor", 04.12.2019


În anul 2019, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, se desfăşoară exerciţiul/antrenamentul lunar “Miercurea alarmelor”  pentru transmiterea mesajelor de înştiinţare/prealarmare şi testarea/verificarea funcţionării echipamentelor din componenţa sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare publică, în situaţii de protecţie civilă, organizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la nivelul întregii ţări.

Scenariile vizează manifestarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă/protecţie civilă (inclusiv pericolul atacului aerian), care impun alarmarea populaţiei.

Scopul exerciţiilor “Miercurea alarmelor” este antrenarea personalului dispeceratelor ISUJ și al autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin creșterea gradului de cunoaştere a semnificaţiei semnalelor de alarmare şi verificarea funcţionării sirenelor de alarmare publică, în situaţii de protecţie civilă.

        Semnalele de alarmare acustică a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt:

Ø  Semnalul ALARMĂ AERIANĂ care se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele;

Ø  Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE care se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;

Ø  Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ care se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele;

Ø  Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute             

Pentru informații suplimentare accesați site-urile:

 

http://www.dsu.mai.gov.ro/ghidul-cetateanului-pentru-situatii-de-urgenta/

https://fiipregatit.ro/

http://www.dsu.mai.gov.ro/manualul-de-prim-ajutor/

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau