Anunțuri online


Licitație pășuni


Anunt - licitație publică deschisă a pășunilor Druia Stână, Dealul Mare Ortelec și Pleșa Stână


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)

Anunt public - finalizare procedura achizitie documentatie

Anunt - etapa II (elaborarea studiilor de fundamentare) + Chestionar privind calitatea vieții din municipiul Zalău

 


Licitatie vanzare materiale refolosibile


Anunt - licitatie publica pentru vanzarea de materiale refolosibile - deseu de fier vechi si deseu de lemn


Cereri pentru locuinta ANL


Anunt - in atentia tinerilor care au depus cereri pentru obtinerea unei locuinte ANL


Adresa către prim-ministrul României


Adresa către prim-ministrul României

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau