Anunțuri online


Rezultatul la interviu al candidatului pentru CA al SC Citadin Zalău SRL


Anunt - punctajul obtinut de candidatul pentru Consiliul de Administrație al SC Citadin Zalău SRL


Exercițiu de alarmare publică "Miercurea alarmelor", 04.12.2019


În anul 2019, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, se desfăşoară exerciţiul/antrenamentul lunar “Miercurea alarmelor”  pentru transmiterea mesajelor de înştiinţare/prealarmare şi testarea/verificarea funcţionării echipamentelor din componenţa sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare publică, în situaţii de protecţie civilă, organizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la nivelul întregii ţări.

Scenariile vizează manifestarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă/protecţie civilă (inclusiv pericolul atacului aerian), care impun alarmarea populaţiei.

Scopul exerciţiilor “Miercurea alarmelor” este antrenarea personalului dispeceratelor ISUJ și al autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin creșterea gradului de cunoaştere a semnificaţiei semnalelor de alarmare şi verificarea funcţionării sirenelor de alarmare publică, în situaţii de protecţie civilă.

        Semnalele de alarmare acustică a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt:

Ø  Semnalul ALARMĂ AERIANĂ care se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele;

Ø  Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE care se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;

Ø  Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ care se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele;

Ø  Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute             

Pentru informații suplimentare accesați site-urile:

 

http://www.dsu.mai.gov.ro/ghidul-cetateanului-pentru-situatii-de-urgenta/

https://fiipregatit.ro/

http://www.dsu.mai.gov.ro/manualul-de-prim-ajutor/


Evaluare dosar candidat pentru CA al Citadin SRL


Anunt - verificarea/evaluarea dosarului de candidat depus în cadrul procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al SC Citadin Zalău SRL


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - etapa III (elaborarea propunerilor preliminare) + Regulament local de urbanism + Parte desenata

Anunt - etapa II (elaborarea studiilor de fundamentare) + Chestionar privind calitatea vieții din municipiul Zalău

Anunt - etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)

Anunt public - finalizare procedura achizitie documentatie

 

 

 

 


Vanzare bunuri rezultate in urma unor lucrari de investitii la unitatile de invatamant


Anunt - licitație publică pentru vânzarea unor bunuri rezultate în urma unor lucrari de investitii;

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau