Anunțuri online


Transmitera fara plata a unor bunuri


Anunt - privind transmiterea fara plata a unor bunuri aprobate la casare in urma inventarierii pe anul 2017


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - Etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)


Licitatie pentru vanzare material refolosibil

  
Anunț - licitație pentru vânzarea de materiale refolosibile: deșeu de fier vechi și bolțari/cărămidă


Licitatie inchiriere spatii pentru comert stradal


Anunt - licitatie pentru inchirierea a zece locatii in scopul desfasurarii activitatii de comert stradal


Anunț de selecţie proiecte şi programe sportive


        „În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, vă aducem la cunoştiinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 15.02.2018 a fost aprobat următorul Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru „ Sportul pentru toţi” pentru anul competiţional 2018, respectiv 68 750  lei.

        Municipiul Zalău face publică derularea etapei de selecţie de proiecte / programe sportive, drept pentru care, invităm structurile sportive care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună dosarul conţinând documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

        Data şi ora limită de depunere a propunerilor de proiecte pentru finanţare este 10.04.2018, ora 16,00;

        Data şi ora de evaluare şi selecţie a proiectelor este 12.04.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei Zalău.

        Formularele conţinute de documentaţie, precum şi Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial, participante la competiţii sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 05.10.2015 şi  nr. 110 din 27.04.2017 se pot obţine de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalau www.zalausj.ro. – secţiunea: informaţii publice – regulamente.

        Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a, nr. 44 din 08.03.2018

 

Primar

Ciunt Ionel

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau