Anunțuri online


Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru patru proiecte de mobilitate urbana

Municipiul Zalău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:


„Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău — etapa-l-strada Viitorului”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Viitorului.

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P .M. Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi între orele 08:30 — 16:00, vineri 08:30 — 13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 — 15:00.

 

„Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău — etapa I — Aleea Digului”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. Digului.

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 — 16:00 și vineri între orele 8:30-13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr, 3, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 — 15:00.

 

„Amenajare spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău — etapa I — Cartier Brădet (str. Ghe. Doja și B.P. Hașdeu)”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalău, între str. Gh. Doja și str. B.P. Hașdeu zona bl. D38.

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 — 16:00 și vineri între orele 8:3 0-13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zală u, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 — 15:00.

 

„Amenajare spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău etapa I- Cartier Brădet (Coada Lacului)”

propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Părăului, nr. FN, jud. Sălaj,

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P .M. Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi între orele 08:30 — 16:00, vineri 08:30 — 13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 — 15:00.

 

„Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău — etapa I — Cartier Meseș”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu zona Direcția Agricolă

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele luni - joi, între orele 08:30— 16:00 și vineri 08:30 13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, de luni până vineri, între orele 8:00 — 16:00.

 

        Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj.

Primar,

Ionel Ciunt


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - Etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)


Anunţ de selecţie de oferte culturale


În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Zalău aduce la cunoştinţa solicitanţilor - persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală - că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al Primăriei Municipiului Zalău a fost de 70000 lei.

Întrucât, în urma primei sesiuni de selecţie publică de oferte culturale a fost atribuită spre finanţare suma de 15200 lei, a rămas disponibilă suma de 54800 lei.

În acest sens, se organizează a doua Sesiune de Selecţie şi Evaluare a ofertelor culturale pentru data de 02.07.2018, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, cam.4.        

         Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro,  secţiunea - Informații publice - Regulamente.

         Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, în cadrul acestei sesiuni de selecţie este 29.06.2018, ora 1200.

         Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI -a nr. 97 din data de 29.05.2018.

                                                                        

                          PRIMAR,

                                                                           Ionel  Ciunt


Decizia etapei de incadrare de catre APM Salaj pentru patru proiecte de mobilitate urbana


Municipiul Zalău, titular al proiectului: Trotuare și piste de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: Trotuare și piste de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, propus a fi amplasat în municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul – zona dintre P-ța Iuliu Maniu și intersecție strada Lupului, jud Sălaj.

 

Municipiul Zalău, titular al proiectului: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu”, propus a fi amplasat în loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu, jud Sălaj.

 

Municipiul Zalău, titular al proiectului: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, propus a fi amplasat în loc. Zalău, str. Corneliu Coposu și tronson din str. Avram Iancu , jud Sălaj.

 

Municipiul Zalău, titular al proiectului: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja”, propus a fi amplasat în loc. Zalău, str. Gheorghe Doja, de la P-ța Iuliu Maniu până la intersecție cu str. Corneliu Coposu (sens giratoriu), jud Sălaj.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30-16:00, vineri între orele 08:30-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28.05.2018.

 

  

Primar,

Ionel Ciunt


Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru patru proiecte de mobilitate urbana

Municipiul Zalău, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:


"TROTUARE ȘI PISTE DE BICICLETE - BULEVARDUL MIHAI VITEAZUL"

 

        propus a fi amplasat în municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul – zona dintre P-ța Iuliu Maniu și intersecție cu strada Lupului, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele  luni - joi, între orele 08:30– 16:00 şi vineri 08:30 - 13:00 şi la sediul titularului Municipiul Zalău, din municipiul Zalău, piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

 

 

“MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ

AXA EST-VEST: STR. SIMION BĂRNUȚIU – VOIEVOD GELU”

 

        propus a fi amplasat în loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu, jud. Sălaj.

        Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 8:30-13:00 și la sediul titularului: Municipiul Zalău din loc. Zalău,    P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00-15:00.

 

„MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANA, AXA EST – VEST, STR. CORNELIU COPOSU – AVRAM IANCU”

 

        propus a fi amplasat în mun. Zalau, str. Corneliu Coposu si tronson din str. Avram Iancu, jud. Sălaj

        Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00, iar vineri între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul  titularului din mun. Zalau, P-ta. Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Salaj, în zilele de luni până joi între orele  7:30 – 16:00, iar vineri între orele 7:30 – 13:30.

 

„MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANA AXA EST – VEST: STR. GHEORGHE DOJA”

 

        propus a fi amplasat în mun. Zalau, str. Gheorghe Doja de la P-ța Iuliu Maniu, până la intersecție cu strada Corneliu Coposu, (sens giratoriu), jud. Sălaj

        Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul  titularului: Municipiul Zalău, din mun. Zalău, P-ța. Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Salaj, în zilele de luni până joi între orele  7:30 – 16:00, iar vineri între orele 7:30 – 15:00.

 

        Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj.

 

 

 

 

Primar,

Ionel Ciunt

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau