Anunțuri online


Miercurea alarmelor


Anunt - exercitiu de alarmare publica "Miercurea Alarmelor", 06.02.2019


Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă 2018


Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în baza Legii nr. 350/2005 în 2018

Forma scurtă a acestui anunț a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 8 din 17 ianuarie 2019, partea a VI-a.


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - Etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)

Anunt public - finalizare procedura achizitie documentatie


Licitatie inchiriere teren pentru chiosc


Anunt - licitatie pentru inchirierea unui teren in scopul amplasarii unui chiosc


Încasare impozite și taxe locale – ianuarie 2019


        Primăria Municpiului Zalău anunță contribuabilii presoane fizice și persoane juridice că în anul 2019 activitatea de încasare a impozitelor și taxelor locale cu debit (impozite/taxe pe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, taxă reclamă și publicitate etc.) va începe în data de 10.01.2019, iar amenzile, taxele pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și alte taxe fără debit, se vor încasa din data de 03.01.2019.

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau