Anunțuri online


Vanzare bunuri rezultate din demolari


Anunt - licitație publică pentru vânzarea unor bunuri rezultate în urma demolării corpului B și igienizării Cinematografului Scala


Selectie prealabila a candidatilor pentru CA al Citadin


Anunt - organizarea selecției prealabile a candidaților pentru Consiliul de Administrație al SC Citadin Zalău SRL


Atribuirea a doua autorizatii taxi


Anunt - declansarea procedurii de atribuire a doua autorizatii taxi incepand cu data de 16.09.2019


ACTUALIZARE PUG 2010


Anunt - etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)

Anunt public - finalizare procedura achizitie documentatie

Anunt - etapa II (elaborarea studiilor de fundamentare) + Chestionar privind calitatea vieții din municipiul Zalău

 


Lista solicitanti locuinte ANL si Lista ordine prioritate cereri locuinte ANL


HOTARAREA NR.262 din 29 august 2019 - privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii si a Listei privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri - ANL

  Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau