Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 17 martie 2017, orele 12,00


        1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada MARTIE - MAI 2017.

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2017, pe capitole, subcapitole, articole şi alineate.

          Nota de completare

        3.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău.

        4.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC TRANSURBIS SA Zalău.

        5.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CITADIN ZALAU SRL Zalău.

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru  „Promovarea sportului de performanță”în anul competițional 2017-2018 și “Sportul pentru toți” în anul 2017.

        7.Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului Municipiului Zalău la organizarea și desfășurarea concursului interjudețean de matematică și informatică “Grigore Moisil” în perioada 31 martie – 2 aprilie 2017

        8.Proiect de hotărâre privind constituirea Autorității Urbane - organism intermediar de nivel II pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

        9.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Modernizare strada Cloșca din municipiul Zalău”

        10.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Amenajare puncte  subterane de colectare a deşeurilor menajere ”

        11.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Reabilitare         traseu de drum judeţean DJ 191C Nuşfalău –Crasna-Zalău –Creaca  pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău ”

        12.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Construirea Centrului Cultural din  localitatea componentă  Stâna ,Municipiul Zalău, județul Sălaj”

        13.Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului Municipiului Zalău la organizarea și desfășurarea proiectului educativ “ Firma de exerciţiu , o rampă de lansare în carieră “ ediţia a V-a  în perioada 23 martie – 24 martie 2017.

 


© Primăria Municipiului Zalău