Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.6 din 21 ianuarie 2008

HOTĂRÂREA NR.6

 

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita acordat tinerilor pentru terenurile proprietatea privata Municipiului Zalau  in temeiul Legii nr.15/2003 privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

                Consiliul local al municipiului Zalău;

                Avândîn vedere Referatul nr.53.717 din 30.11.2007 al  Directiei Administrație Publică Locală și HCL nr. 283/2005,          

                Vazând prevederile art.5 alin.2  din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și ale HG 896 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003ș

                 în temeiul art.36 alin 2 lit.c si alin.9 ,respectiv a art.45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se retrage dreptul de folosinta gratuita acordat tinerilor pentru terenurile proprietatea privata Municipiului Zalau – parcela Gradina Onului- in temeiul Legii nr.15/2003 privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala, astfel:

           

Nr. crt.

Nr. cadastral

Nr. contract

Nr. carte funciară

Beneficiar

 1.  

3894

34044/07.09.2006

2024/N

Duma Claudiu

 1.  

3872

33422/04.09.2006

2015/N

Naghiu Ciprian

 1.  

3871

33432/04.09.2006

2014/N

Labo Alin Cosmin

 1.  

3895

33655/05.09.2006

2025/N

Pintea Marius

 1.  

3887

35279/18.09.2006

2011/N

Tarba Marius

 1.  

3893

33420/04.09.2006

2023/N

Mureșan Dan

 1.  

3892

33419/04.09.2006

2022/N

Rus Radu Andrei

 1.  

3863

33417/04.09.2006

1992/N

Cherecheș Liviu

 1.  

3888

35280/18.09.2006

2012/N

Koma Zah Marcel

 1.  

3877

34043/07.09.2006

2001/N

Sas Bogdan Alexandru

 1.  

3891

33433/04.09.2006

2021/N

Oprea Nicolae

 1.  

3867

3404/07.09.2006

1997/N

Cristea Ioan Ovidiu

 1.  

3884

37060/02.10.2006

2008/N

Criste Anamaria(fostă Man)

 1.  

3885

33431/04.09.2006

2009/N

Stepanov Vladislav

 1.  

3879

 

2003/N

Gal Zoltan

 

             Art.2.Persoanele nemultumite de prezenta hotare pot formula contestatie in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ .

            Art.3.Se aprobă schimbarea destinației acestor 15 loturi de cate 300 mp/lotîn vederea atribuirii in favoarea familiilor ale caror locuinte au fost grav afectate de alunecarile de teren produse pe str.Porolissum,  ca urmare a excavațiilor  realizate de SC Cemacon SA Zalău.

Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia administratie publica locala..

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu :

            -Institutia Prefectului județului Sălaj                                          

            -Primarul municipiului Zalău

            -Directia administratie publica locala

            -Serviciul  fond funciar

            -Directia economica

            -Directia patrimoniu

            -beneficiarii prevazuti la art.1

© Primaria Municipiului Zalau