Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA nr. 20 din 1 februarie 2006

privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea,întretinerea și exploatarea parcărilor din Municipiului Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalău;

AvÎndîn vedere:

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău;

-Referatul Directiei Tehnice nr. 4221 din 30.01.2006;

-Văzând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publica;

în conformitate cu prevederile art.38 alin 2 lit.c și art.46 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

 HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind amenajarea ,întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin prezenta hotărâre se revocăîn totalitate Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.316 din 5 decembrie 2005.

Art.3. Cu ducere laîndeplinire seîncredințează Direcția Generală A.D.P. Zalău.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului - județul Sălaj

-Primarul municipiului Zalău

-Direcția administrație publică locală.

-Direcția Economică

-Direcția Tehnică

-D.G.A.D.P.- Zalău -Mass-media locală

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

Haiduc Vasile                                                                     SECRETAR Potroviță Stelian

 

Anexa la HCL nr.20/2006

CAP.I

Regulament privind amenajarea, intretinerea si exploatarea parcarilor din Municipiul Zalau

Art.1. Parcarile din Municipiul Zalau sunt in proprietatea publica a Municipiului Zalau conf. H. G. 966 / 2003, administrate in gestiune directa in baza contractului de administrare de catre D.G.A.D.P. Zalau.

Finantarea parcarilor din Municipiul Zalau se face din venituri proprii, venituri care se incaseaza in urma exploatarii acestora si se utilizeaza pentru administrarea parcarilor, intretinerea lor si amenajarea de noi parcari.

Activitatea de administrare a parcarilor este organizata la nivel de birou, coordonat de sef birou care are in subordine : administrator, referenti si functionari.

Art.2. Parcarile din Municipiul Zalau se impart in urmatoarele categorii cu respectarea prevederilor H.G. nr. 955/2004

 1. PARCARI OCAZIONALE – CU PLATA

 2. PARCARI OCAZIONALE – FARA PLATA

 3. PARCARI CURENTE – CU PLATA (TICHETE SI ABONAMENTE)

 4. PARCARI CURENTE – DE RESEDINTA – INCHIRIATE – REZERVATE

 5. PARCARI INCHIRIATE SAU CONCESIONATE LA PERSOANE JURIDICE

CAP.II Reguli generale privind parcarile

Art.3. Parcarea autovehiculelor se poate face pe locuri special amenajate, semnalizate cu respectarea indicatoarelor de semnalizare dupa categoria parcarii.

Art.4. Utilizarea partii carosabile a strazilor ca parcari se poate face in urma avizarii de catre organele de reglementare a circulatiei rutiere si a autoritatii administratiei publice locale.

Art.5.în toate spațiile de parcare se vor rezerva cel puțin două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelelor cu handicap semnalizate prin semnul internațional.

Este interzisă parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap.

Art.6. Intretinerea parcarilor se face prin :

- asfaltare, marcare, numerotare si semnalizare de catre D.G.A.D.P. Zalau. Indicatoarele de parcare vor avea plăcuțe adiționaleîn culori distincte ;

- dotarea cu sistem de rezervare (unde e cazul) se asigura de chirias, conform unui model agreat de Primarie si D.G.A.D.P.;

- curatenia in parcarile ocazionale si in parcarile curente cu plata se asigura de D.G.A.D.P. ;

- curatenia in parcarile inchiriate sau concesionate se asigura de chirias ;

- dotarea parcarilor cu cosuri de gunoi se asigura de D.G.A.D.P. ;

- parcarile nu sunt pazite ;

- iluminatul public se asigura prin sistemul de iluminat public al Municipiului Zalau.

Art.7.Autovehiculele fără număr deînmatriculare sau cu număr deînmatriculare aflatîn afara perioadei de valabilitate, care se găsescîn parcările publice, vor fi ridicate și depozitate de către firme agreate de Consiliul local

Art.8. Verificarea respectarii regulamentului pentru utilizarea parcarilor se face de catre angajatii D.G.A.D.P. care in mod obligatoriu poarta ecusoane și echipament specific.

Art.9. Identificarea posesorilor de autoturisme se face prin solicitarea scrisa catre Politia judetului in care autoturismul este inmatriculat.

Art.10.în cazul contestării procesului verbal de contravenție dovada săvârșirii faptei se face prin prezentarea imaginilor cu abaterea.

CAP. III Exploatarea parcarilor

Art.11. Parcarile ocazionale cu plata ( anexa nr. I) – sunt parcarile cele mai solicitate din municipiu conform anexei I si functioneaza in regim de autotaxare, cu tichete achizitionate inainte de intrarea in parcare sau cu tichete eliberate de aparatul de taxare instalat in zona parcarii. Tichetele pentru parcari se pun in vanzare la chioscurile de ziare si alte puncte semnalizate cu «AICI SE VAND TICHETE DE PARCARE». Pentru vanzarea tichetelor, societatilor comerciale li se va achita un comision de max.8 % din vanzari. Pentru parcare conducătorul autovehiculului trebuie să dețină tichet pe care este obligat să marcheze luna, ziua, ora și minutul la careîncepe parcarea.

Tichetele sunt :

 1. tichete valabile o ora  care conform HCL 136 / 2005 costa 0,75 lei (7.500 ROL) ;

 2. tichete valabile ½ ore (55 % din tariful pentru o ora) care costa 0,40 lei (4.000 ROL) ;

 3. tichete eliberate de automat valabile conform specificatiilor de pe tichet.

In aceste parcari nu se utilizeaza abonamente.

Art.12. Programul de exploatare a acestor parcari este :

I. Perioada de vara ( aprilie-septembrie)

- intre orele 7,00 -18,00(luni-vineri) ;

- intre orele 7.00 -15,00 (sambata) ;

- duminica si sarbatorile legale – fara program.

II. Perioada de iarna (octombrie-martie)

 • intre orele 8,00 - 17,00 ( luni-vineri)

 • intre orele 8,00 -14,00 (sambata).

- duminica si sarbatorile legale – fara program.

Art.13 Parcarile ocazionale fara plata - conform anexei II sunt intretinute de D.G.A.D.P. care prin angajatii proprii urmareste daca nu se incalca regulile unei parcari civilizate.

Art.14 Parcari curente cu plata

Sunt parcarile publice conform anexei III si sunt exploatate in regim de autotaxare. Utilizarea lor se poate face pe baza de tichete (vezi parcari ocazionale cu tichete) sau pe baza de abonamente lunare, semestriale sau anuale.

Art.15. Pretul abonamentului se considera la nivel de 20 de ore parcate pe luna cu tichet in suma de 15 lei, 115 ore parcate cu tichet pe semestru in suma de 86,25 lei , si 225 ore parcate cu tichet pe an in suma de 168,75 lei (pretul abonamentelor se schimba in functie de modificarea tarifului orar de parcare aprobat prin H.C.L.).

Art.16. Abonamentele incep la inceputul lunii (data de 1) semestru, an si nu se dau fractionate. Se platesc anticipat pana in ultima zi a lunii precedente.

Art.17. Sanctiunile pentru nerespectarea regulamentului sunt identice cu cele de la parcarile ocazionale cu plata. Programul de functionare a acestora este identic cu cel al parcarilor ocazionale cu plata.

Art.18. Parcarile curente de resedinta

Sunt parcarile din cartierele de locuit care se utilizeaza de catre locatarii din cartiere conform anexei IV. Aceste parcari se exploateaza prin inchirierea lor, locatarilor din imobile. Parcarile de resedinta sunt situate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor de locuinte.

Art.19. Inchiriereaîn vederea rezervării de parcări de reședință se face prin licitație publică cu strigare,în urma unor solicitări. Pretul de pornire la licitatie este de 1/3 din pretul abonamentului lunar din parcarile curente, respectiv 5 RON/ loc de parcare.

Art.20.Pentru rezervarea parcarilor se incheie contract de inchiriere intre D.G.A.D.P. Zalau si chirias.

Art.21. Parcarile inchiriate sau concesionate la persoane juridice

Atribuirea acestor parcari se face prin licitatie publica la solicitarea persoanelor juridice cu aprobarea autoritatii locale, iar exploatarea acestora se face conform contractelor de inchiriere sau concesioanre dupa caz.

Art.22. Gratuitati

Utilizarea parcarilor de catre masinile de interventie (politie, pompieri, ambulanta, interventie gaze) se face gratuit pe baza permiselor eliberate la solicitare, de catre administratorul parcarilor. Institutiile publice care au atributii de control pe raza Municipiului Zalau vor beneficia de un permis de parcare gratuit pe institutie.

CAP. IV Contraventii si Sanctiuni Parcari cu plata

Art.23. Constituie contraventie urmatoarele fapte :

a) Ocuparea parcarilor cu autovehicule expuse pentru vinzare ;

b) Parcarea autoturismelor fara a detine tichet ;

c) Parcarea necorespunzatoare care are ca efect blocarea utilizarii parcarilor de alte autoturisme ;

d) Distrugerea platformei prin scurgeri de ulei.

e) Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap.

Art.24. Parcari de resedinta :

a) Ocuparea unui alt loc decat cel inchiriat ;

b) Tulburarea folosintei parcarilor de resedinta ;

c) Necuratarea parcarilor de catre chirias ;

d) Distrugerea platformei ;

Art.25.Faptele prevazute la art. 23 se sanctioneaza cu amenda contraventionala astfel :

a) Pentru contraventia prevazuta la art. 23 lit. a) amenda este de 100 RON si se aplica zinic ;

b) pentru contraventiile prevazute la art. 23 lit .b) –e) precum si pentru contravențiile prevăzute la art.24 amenda este de 50 RON;

Art.26.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

în cazul constatării unei fapte din cele prevăzute la art.23 și 24 agentul constatator vaîntocmi o somație prin care contravenientul este obligat să achite,în 48 de ore, o sumă egală cu contravaloarea a 10 tichete de o oră. Suma va fi specificată pe somație.

După expirarea acestei durate,în cazulîn care contravenientul nu se conformează somației, se va proceda laîntocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Această procedură nu se aplicăîn cazul contravenției prevăzute la art.23 lit.a,în cazul căreia se vaîntocmi direct procesul verbal de contravenție.

Sancțiunea amenzii se aplică de către directorul DGADP Zalău și/sauîmputerniciții acestuia.

Art.27.Contravenientul poate achita in temen de 48 de ore de la data comunicarii procesului-verbal, jumatate din amenda prevăzută pentru fapata săvârșită, cu excepția faptei prevăzute la art.23 lit.a.

Art.28. Sumele prevăzuteîn somație precum și amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare și sancționare, se vor achita astfel :

 • la biroul parcari al D.G.A.D.P. Zalau, Piata Iuliu Maniu Nr. 3 – 5 ;

 • in contul RO 58 TREZ5615004XXXOO2259, deschis la Trezoreria Zalau.

Art.29. Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plângerea se depune la sediul D.G.A.D.P Zalau, Str. Fabricii, nr.74.

Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002.

 

 

 

ANEXA I

PARCARI OCAZIONALE - CU PLATA

Nr.crt.

Destinatia

Nr locuri

1

B-dul Mihai Viteazul (Zahana-CEC)

19

2

B-dul Mihai Viteazul (Trotuar, P-ta 1Dec si PTTR)

18

3

B-dul Mihai Viteazul (Trotuar - Galeriile Meses)

17

4

P-ta Iuliu Maniu (Sediu Finante)

6

5

Strada Unirii (ASIROM - Magazin Silvania)

67

6

Strada Unirii (Prefectura – Pasapoarte – lateral spre Hotel Porolissum)

28

7

Strada T. Vladimirescu (Tribunal + Bloc Lira Cristal inspre trotuar)

18

8

Strada T. Vladimirescu (vis-a-vis de Politia Municipiului Zalau)

10

TOTAL

183

 

PARCARI OCAZIONALE - FARA PLATA

ANEXA II

Nr.crt.

Destinatia

Nr locuri

1

Spitalul Judetean (Policlinica)

33

2

TOTAL

33

 

PARCARI CURENTE – CU PLATA (TICHETE SI ABONAMENTE)

ANEXA III

Nr.crt.

Destinatia

Nr locuri

1

Gara Zalau

9

2

S.C. Fortuna

4

3

S.C. Primagra

9

4

Casa de pensii

30

5

Inspectoratul teritorial de munca

7

6

B-dul Mihai Viteazul (Bloc A96, C1, C2, C3)

70

7

S.C. Elcond

26

8

S.C. Silvania – Bulevard

54

9

S.C. Silvania – Cantina

18

10

S.C. Electrocentrale

40

11

S.C. Electrica

60

12

S.C. Romtrans

16

13

S.C. Transvam

10

14

S.C. Transvam - concensionat 554 mp

 

15

S.C. Serv Consult - concensionat 365 mp

 

16

S.C. Univesal

21

17

S.C. Transelectrica

16

18

Pompieri

12

19

S.C. Rominserv

71

20

Sala Sporturilor

47

21

S.C. Prodpan

12

22

S.C. Stejarul

11

23

S.C. Prosol

17

24

S.C. Regia Apelor Romane-Salaj

9

25

S.C. Rom Gaz

8

26

Banc Post

30

27

Strada 22 Decembrie 1989 (spate Primaria Zalau)

60

28

Strada Simion Barnutiu (Bloc H10)

20

29

Strada Simion Barnutiu (Bloc 3B- Str. Maxim GorKi)

26

30

Strada Gh. Doja (Bloc D20-D48)

67

31

Strada Gh. Doja (Videlco-Strada Vanatorilor)

42

32

Strada Avram Iancu (Bloc N10)

8

33

Strada S. Barnutiu (Magazin Scala)

16

34

Strada S.Barnutiu (Scoala VoievodGelu)

10

35

Strada Gh. Doja Bloc PTTR

5

36

Strada Corneliu Coposu Bl. R108

22

37

Strada Corneliu Coposu – Alba ca Zapada

11

38

Strada Avram Iancu Bl. R108

16

39

Strada T. Vladimirescu Bloc Gulliver

7

40

Strada T. Vladimirescu Autograta - Bloc Dalia

17

41

Strada T. Vladimirescu - Bloc Flora

6

42

Strada T. Vladimirescu - Bloc Lira

14

43

Strada T. Vladimirescu - Bloc D53 – Arhivele Statului

11

44

B - dul Mihai Viteazul - Bloc 12 AB – LIRA

22

45

Strada Porolissum - Statia PECO

8

46

Strada Porolissum - (Scoala Gen. Nr. 4)

8

47

Strada Crisan - Bloc F4

11

48

Strada Crisan - Bloc V1

5

49

B - dul Mihai Viteazul - Bloc V1

7

50

Strada 22 Decembrie 1989 – Str. Gh. Doja - Clubul Tineretului

31

51

Strada Crisan - Bloc V2

7

52

Strada Crisan - Bloc I.J.G.C.L.

6

53

Strada Crisan - Bloc I 58

22

54

Strada Crisan - Bloc R

17

55

Strada 9 Mai – Centrul Militar Judetean

28

56

Strada 9 Mai - Bloc Y

18

57

Strada Armoniei Bloc - D4

29

58

Strada Armoniei Magazin Mobila

22

59

Strada Dumbrava - Bloc D22-23 (complex)

24

60

Piata Iuliu Maniu DSP, ARDAF, Eurom Bank

19

© Primaria Municipiului Zalau