Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARAREA NR.114 din 25 aprilie 2007

Privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2007 al Serviciului Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere :

            - referatul cu nr. 17.637 din 20.04.2007 elaborat de Serviciul Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale și prevederile Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din taxa sport, cultură, artă și știință pentru anul 2007, aprobat prin H.C.L. nr. 34 din 05.02.2007 și modificat prin H.C.L. nr. 74 din 19.03.2007;

            - prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

     în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b și ale art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, republicată;    

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.295 lei din bugetul pe anul 2007întocmit pentru taxa sport, cultură În favoarea Asociației Culturale “ Atelier Z “ din Zalău, respectiv :

a.      1.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu evenimentele propuseîn cadrul Festivalului Zilele Romane;

b.      795 lei pentru acoperirea,începând cu luna mai 2007, a cheltuielilor

legate de următoarele acțiuni din cadrul Ofertei culturale săptămânale :

                        - 400 lei pentru “ Audiția de muzică clasică , din care 160 lei pentru chiria cu aparatura performantă și 240 lei pentru onorariul coordonatorului.

                        - 240 lei pentru “Vizionări de filme artistice , respectiv pentru chiria cu aparatura specifică.

                        - 155 lei pentru “ întâlnire - dialog deschis cu o personalitate din domeniul culturii “, respectiv pentru onorariul coordonatorului.

în acest sens se vaîncheia o convențieîntre Consiliul Local și Asociația Culturală “ Atelier Z “ din Zalău, pentru semnarea căruia esteîmputernicit Primarul municipiului Zalău.

Art. 2.  Se aprobă alocarea sumei de 2.500 leiîn favoarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj, din bugetul pe anul 2007întocmit pentru taxa sport, cultură, În vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu realizarea unor filme documentare și documentar artistice pe suport DVD, respectiv trecerea materialului filmat de pe casete video pe suport magnetic ( DVD ), montajul, suprapunerea textului și multiplicarea materialului filmat, având ca scop promovarea culturii tradiționale și a artei populare sălăjeneîn țară și peste hotare.

în acest sens, se vaîncheia o convențieîntre Consiliul Local și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj, pentru semnarea căreia să fieîmputernicit Primarul municipiului Zalău.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul pe anul 2007

aprobat pentru taxa sport, cultură, În vederea acoperirii cheltuielilor de transport ocazionate de participarea Cercului de educație rutieră de la Liceul Sportiv “ Avram Iancu “ la concursul interjudețean de educație rutieră “ Marele premiu al Banatului “ care va avea locîn perioada 28 - 30 aprilie 2007,  respectiv la concursul interjudețean cu tematică rutieră “ Trofeul Coressi “, ce va avea loc la Târgovișteîn perioada 18 – 20 mai.

Alocarea sumei se va face de către Serviciul Taxe Speciale direct  În conturile de Trezorerie ale societăților care asigură transportul, după prezentarea facturilor emise de aceste societăți și a unor tabele nominale cu persoanele care au efectuat deplasarea la cele două concursuri.

Seîmputernicește Primarul municipiului Zalău pentru semnarea din partea Primăriei a Proiectului de parteneriat “ Copiii și siguranța rutieră “, inițiat de d-na inv. Pușcaș Lucreția , proiect ce urmează a fiîncheiatîntre Liceul Sportiv “ Avram Iancu “ Zalău, Primăria municipiului Zalău și Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj - Serviciul Poliției Rutiere.    

Art. 4. Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale.

Art. 5. Prezenta hotărăre se comunică cu :

- Instituția Prefectului – județul Sălaj

- Primarul municipiului Zalău

- Direcția administrație publică locală

- Direcția economică

- Serviciul Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale

 

 

                                                       

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

  Trif Dan Simona Gabriela                           SECRETAR

                                                                  Potroviță Stelian

© Primaria Municipiului Zalau