Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.95 din 22 martie 2018

HOTĂRÂREA NR.95

 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care persoanele condamnate precum si  contravenientii  vor presta activităţi în folosul comunităţii dispuse în condiţiile legii urmare a transferului de activități de la SADP Zalău la SC CITADIN ZALĂU SRL potrivit HCL nr.53 din 15.02.2018

Consiliul local al municipiului Zalau,

Avand in vedere:

            -Referatul Direcţiei Administratie publica Locala nr.12809 din 23.02.2018 prin care propune aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care persoanele condamnate /contravenientii  vor presta activităţi în folosul comunităţii,conform Legii nr.253/2013 respectiv OG nr.55/2002 și adresa nr. 602 din 22.02.2018 a SC CITADIN ZALĂU SRL,

            Văzând HCL nr.53 din 15 februarie 2018 privind retragerea unor servicii/activitati de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Zalau din gestiunea directă a SADP Zalău si delegarea acestora catre SC Citadin Zalau SRL,inființarea unor noi servicii de utilitate publica in sfera serviciilor de administrare a domeniul public si privat si delegarea către SC Citadin Zalău SRL, precum și alte măsuri de imbunătățire  a calității serviciilor

            Vazand prevederile HCL nr. 232 din 05 octombrie 2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice   şi a locurilor în care persoanele condamnate precum si  contravenientii  vor presta activităţi în folosul comunităţii dispuse în condiţiile legii,

In conformitate cu prevederile  art.2 si 16 din OG nr 55/2002 privind  regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii  precum si cele  ale art.89  al Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, art.36 alin.2 lit  d respectiv cele ale art.36  alin.6 lit a pct.16 si 19 precum si in temeiul art. 45 alin.1  din Legea nr. 215 /2001 a  administratiei publice  locale ,cu modificarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se stabilesc la nivelul Municipiului Zalau începând cu luna martie 2018,  următoarele activităţi în cadrul  serviciilor publice şi locurile de desfasurare  în care persoanele condamnate respectiv contravenienţii vor putea executa munca în folosul comunităţii la care au fost obligaţi potrivit OG nr. 55/2002 și Legii nr.253/2013, astfel:

 

Serviciul public si activitatile specifice acestuia

 

Locul de   desfasurare a  activitatii/serviciului public

       - lucrari de intretinere si reparatii drumuri

       - lucrari de  intretinere a spatiilor verzi, lucrări de întreținere în cimitire

       - maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;

       - curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet;

        - activitati privind  intretinere si curatenie a locurilor de joaca apartinând domeniului public si privat  al municipiului Zalau

         - activitati de intretinere in cadrul  Parcului Central Zalau

 

 

 

SC Citadin Zalău SRL

        - activitati de igienizare a padurilor  si decolmatarea santurilor drumurilor forestiere

-Ocolul Silvic Stejarul

 

  - activitati  in cadrul operaţiunii de  distribuire  de alimente gratuite de la UE

  - activitati  de intretinere si altele  la :

a) Centrul Social de Urgenta situat in Zalau.Al.Toamnei nr.9.,

b) Adăpostul de Noapte –pentru activitatea necesara pe timp de zi

c) Cantina de Ajutor Social –Piata Iuliu Maniu nr.3-5 Functionar responsabil Barburas Ioan

 

 

Directia de Asistenţă

Socială

Comunitara Zalău

 

 

activitati  de intretinere si curatenie in cadrul bazelor sportive  proprietatea Municipiului Zalău (Stadion Municipal,Sala Sporturilor,Baza de tenis )

 

 

 

 

Directia parimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

     

            Art. 2. Cu ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează Directia Administratie publica Locala, SC Citadin Zalău SRL Zalău,Ocolul Silvic Stejarul,DASC si Directia patrimoniu.

            Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotarari, respectiv 1 martie 2018, se abroga Hotarârea  Consiliului local al municipiului Zalau 232 din 05 octombrie 2015.

            Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Directia Administratie Publica locala

·         SC Citadin Zalău SRL Zalău,DASC, SADP Zalău 

·         Ocolul Silvic Stejarul, CRP

·         Directia tehnica, economica, patrimoniu

·         Tribunalul Salaj,

·         Judecatoria Zalau,IPJ Salaj,

·         Politia municipiului Zalau, Politia Locala Zalau

·         Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj,

·         Direcția Națională de probațiune - Serviciul de probațiune Sălaj

© Primaria Municipiului Zalau