Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.15 din 25 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR.15

 

privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică

a Municipiului Zalău transmise în administrarea unor unități de învățământ,în baza Protocoalelor de administrare încheiate cu acestea

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatele Direcţiei Patrimoniu nr. 80414/15.12.2017, nr. 1146/08.01.2018, nr. 1114/08.01.2018, nr. 1266/09.01.2018, nr. 80717/18.12.2017, nr. 80755/18.12.2017, nr. 1385/09.01.2018, nr. 1302/09.01.2018, nr. 80612/18.12.2017, nr. 80294/14.12.2017 şi 2199/12.01.2018.

            -Adresa Grădiniţei cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău, înregistrată sub nr. 74540/21.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27773/12.09.2002 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 572/27.04.2017, 662/09.05.2017 și 670/11.05.2017.

            -Adresele Grădiniţei cu Program Prelungit nr.5 Zalău, înregistrate sub nr. 80549 şi nr. 80550 din 15.12.2017, Protocolul de administrare nr. 27796/12.09.2002 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 467/23.10.2017 și 548/20.11.2017.

            -Adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5 Zalău, la care este arondată Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 Zalău, înregistrată sub nr. 72722/14.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27771/12.09.2002 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 349/04.09.2017.

            -Adresa Şcolii Gimnaziale „Corneliu Coposu” Zalău, înregistrată sub nr. 81791/21.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27798/12.09.2002 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1107/15.12.2017.

            -Adresa Şcolii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Zalău, înregistrată sub nr. 71988/10.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27783/12.09.2002 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1560/07.11.2017.

            -Adresa Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău, înregistrată sub nr. 73157/15.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27786/12.09.2002 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1619/05.09.2017 şi 2050/07.11.2017.

            -Adresa Direcţiei Tehnice-Serviciul Investiţii prin care se comunică executarea lucrărilor la Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, înregistrată sub nr. 71155/08.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27799/12.09.2002 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 64265/10.10.2017.

            -Adresa Liceului Reformat „Wesselenyi” Zalău, înregistrată sub nr. 81734/21.12.2017, Protocolul de administrare nr. 30525/29.08.2008 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2132/06.10.2017 şi nr. 2333/13.12.2017.

            -Adresa Colegiului Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, înregistrată sub nr. 71984/10.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27790/12.09.2002 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1823/07.11.2017.

            -Adresa Colegiului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, înregistrată sub nr. 72943/14.11.2017, Protocolul de administrare nr. 27785/12.09.2002 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 655/14.09.2017, nr. 697/22.09.2017, nr. 823 şi 824/25.10.2017.

            -Adresele Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, înregistrate sub nr. 74039/20.11.2017 şi 1799/10.01.2018, Protocolul de administrare nr. 27778/12.09.2002, Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2041/17.11.2017, nr. 1872/27.10.2017 şi Procesul verbal de predare-primire nr. 2213/21.12.2017.

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău

            În baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. a), art.45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Ion Creangă“ Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27773 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale „Amenajări interioare-montat parchet, tencuit, gletuit și zugrăvit, schimbat uși și geamuri, montat PVC trafic intens hol etaj și scări“,  recepţionate în baza  Proceselor  verbale de recepţie nr. 572 din 27.04.2017, nr. 662 din 09.05.2017 şi nr. 670 din 11.05.2017, în sumă totală de 24.948,43 lei, identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.2.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5 Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27796 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: „Gard front stradă”- în sumă totală de 77.287,40 lei , precum şi „Amenajare cabinet medical”,  în valoare de 5.318,75 lei, respectiv „Împrejmuire teren cu plasă sudată - 197,231 ml”,  în valoare de 41.882,64 lei, recepţionate în baza  Proceselor  verbale de recepţie finală a lucrărilor  nr.548 din 20.11.2017 şi 467 din 23.10.2017, în sumă totală de 124.488,79 lei, identificate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.3.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Normal  nr. 7 Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27771 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale „Amenajări interioare sală/grupă, montat parchet, reparații instalații baie”, recepţionate în baza  Procesului  verbal de recepţie nr. 349 din 04.09.2017, în sumă totală de 49.000 lei, identificate în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.4.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Corneliu Coposu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27798 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea reparaţiilor capitale: montare uşă intrare corp C şi geam rotund  hol corp B executate la Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu ”, recepţionate în baza  Procesului  verbal de recepţie a lucrărilor nr. 1107 din 15.12.2017, în sumă totală de 13.312 lei, identificate în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.5.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale ,, Iuliu Maniu“ Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27783 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrării de reparaţii capitale „Înlocuire tâmplărie cu tâmplărie termopan PVC, montat glafuri interioare și reparat șpaleți la et.II sala 31 și două uși duble curtea interioară, patru geamuri fixe la uși”,  recepţionată în baza  Procesului  verbal de recepţie finală  nr. 1562 din 07.11.2017, în sumă totală de 150.000,00 lei, identificată în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.6.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27786 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor: ,,Amenajarea a două săli de clasă în corpul A și o sală de clasă în corpul B și extinderea unei săli de clasă prin demolarea unui perete din cărămidă“ și ,,Reparații capitale la Sala de sport”, recepționate în baza  Proceselor  verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1619 din 05.09.2017 și nr. 2050 din 07.11.2017, în sumă totală de 324.025,05 lei, identificate în Anexa nr.6 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.7.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27799 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrării ,,Amenajare acces carosabil pentru intervenţii în caz de urgenţă în incinta Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai şi a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău“, recepționată în baza  Procesului  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 64265 din 10.10.2017 în valoare totală de 622.519,26 lei, identificat în Anexa nr.7 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.8.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Reformat „Wesselenyi” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 30525 din 29.08.2008 prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: „Reabilitare scară de incendiu, proiectare şi execuţie lucrări de înlocuire instalaţie de alimentare cu apă şi hidranţi şi amenajare încăpere mică în casa scării”, recepţionate în baza  Proceselor  verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2132 din 06.10.2017 și nr. 2333 din 13.12.2017  în sumă totală de 58.999,80 lei, identificate în Anexa nr.8 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.9.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrării ,,Documentație tehnică necesară obținerii avizului ISU în scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile:corp A, corp B, corp de legătură, corp F, internat și sala de sport ale Colegiului tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău “ recepționat în baza  Procesului  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1823 din 07.11.2017 în valoare totală de 105.893,34 lei, identificat în Anexa nr.9 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.10.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: ,,Înlocuire tablou electric general și furtun hidranți conform ISU, asfaltare teren în suprafață de 65 mp, realizare canalizare pluvială și asfaltare 22 mp curte”, recepţionate în baza  Proceselor  verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 655 din 14.09.2017, nr. 823 din 25.10.2017, nr. 697 din 22.09.2017 și nr. 824 din 25.10.2017  în sumă totală de 67.218,30 lei, identificate în Anexa nr.10 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.11.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27778 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent, în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: ,,Proiectare și execuție rampă de acces persoane cu dizabilități” și ,,Reparații capitale la gardul din fața școlii și porți de acces “, recepţionate în baza  Proceselor  verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2041 din 17.11.2017 și nr. 1872 din 27.10.2017 în sumă totală de 29.956,82 lei ; -,,Documentaţia tehnică de intrare în legalitate a şarpantei clădire şi sala de sport a Liceului de artă „Ioan Sima” Zalău recepţionate în baza  Procesului  verbal de predare-primire nr.2213 din 21.12.2017, în sumă totală de 20.320,00 lei; valoarea totală a lucrărilor  50.186,82 lei identificate în Anexa nr.11 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.12.Se împuternicește primarul municipiului Zalău să semneze actele adiționale la Protocoalele de administrare.              

            Art.13.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.14.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală, Direcţia economică, Direcția Patrimoniu,

·         Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Ion Creangă“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, Grădiniţa cu Program Normal  nr. 7, Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu”, Școala Gimnazială ,,Iuliu Maniu“, Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”, Liceul Reformat „Wesselenyi”, Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”, Liceul de Artă „Ioan Sima”.

© Primaria Municipiului Zalau